Centraal tellen stemmen

U bent op donderdag 21 maart 2019 van harte welkom om het centraal tellen van de stembiljetten van de Provinciale Statenverkiezingen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta bij te wonen.

De telling is in het ontmoetingscentrum Het Anker, Voorsterweg 36 in Westenholte en begint om 9.00 uur. Dezelfde middag, na het tellen van de stemmen, wordt de uitslag voor de gemeente Zwolle bekend gemaakt.

De uitslag van de gehele Kieskring (Overijssel) wordt bekend gemaakt in de openbare zitting van het Centraal Stembureau op maandag 25 maart 2019 om 10.00 uur.

Deze zitting is in het Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15.

Het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau staat hieronder:

ii_pv_gemeentelijk_stembureau_uitkomst_centrale_stemopneming_ps2019_overijssel_gemeente_zwolle.pdf