Hoe komt de verkiezingsuitslag tot stand?

Over het algemeen worden al op de dag van stemming 's avonds de voorlopige telresultaten bekend gemaakt via het ANP en De Stentor. Dit zijn 'sneltellingen', deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door partijen als zodanig behaalde aantallen stemmen en niet ook op door de kandidaten behaalde aantallen stemmen.
Daarmee houden deze uitslagen dan ook geen rekening met uitgebrachte voorkeurstemmen. De officiële uitslag wordt echter pas twee dagen later vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal dit zijn op vrijdag 23 maart 2018. Bekendmaking van de officiële uitslag. De bekendmaking van de officiële uitslag gebeurt tijdens openbare zitting van het centraal stembureau.
Voor de definitieve uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus verplicht gebruik van ondersteunende software verkiezingen die in opdracht van de Kiesraad werd ontwikkeld. Deze software ondersteunt gemeente bij de kandidaatstelling en de berekening en vaststelling van de uitslag.