Referendum over Wiv 2017

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden.
De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

informatie-van-de-referendumcommissie-over-wiv-2017.pdf

De tekst van de aan het referendum onderworpen wet is vanaf 1 maart 2018 kosteloos in het Stadskantoor verkrijgbaar.

Hoe kan ik stemmen bij het referendum

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevoegdheden-inlichtingendiensten-en-veiligheidsdiensten/vraag-en-antwoord/stemmen-bij-het-referendum-over-de-wiv-2017

Huis aan huis bochure

brochure_referendumcommissie.pdf