Officiële bekendmakingen

Op deze pagina worden alle aankondigingen en besluiten gepubliceerd van de burgemeester en Hoofd- en Centraal Stembureau ingevolge de Kieswet. Bekendmakingen over registratie van politieke groeperingen, kandidaatstelling, aanvragen van vervangende stempassen of volmachtbewijzen, maar ook (openbare) zittingdagen van het Hoofd- en Centraal Stembureau.

De zittingen van het centraal/hoofdstembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018.

Alle zittingen worden gehouden in de kamer van de burgemeester in het Stadhuis, Grote Kerkplein 15.

Dinsdag 6 februari 2018 van 16.00 uur tot 17.00 uur

  • onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

N.B. de dag van kandidaatstelling is op maandag 5 februari 2018 van 09.00 tot 17.00 uur. De zitting onderzoek kandidatenlijsten is dus op dinsdag, een dag later.

Vrijdag 9 februari 2018 van 16.00 tot 17.00 uur

  • geldigheid van de kandidatenlijsten
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • handhaving van de geplaatste aanduiding
  • het nummeren van de kandidatenlijsten
  • beslissing over geldigheid lijstencombinaties

proces-verbaal I4.pdf

Vrijdag 23 maart 2018 van 10.00 uur tot 11.00 uur

  • vaststelling uitslag verkiezing.