Op wie kunt u op 20 maart 2019 stemmen?

Aan de waterschapsverkiezingen doen bij Waterschap Drents Overijsselse Delta 8 partijen mee.

Welke partijen dat zijn leest u op: www.wdodelta.nl/overons

Aan de provinciale verkiezingen in Overijssel doen woensdag 20 maart 13 politieke partijen mee.

De kandidatenlijsten zijn vastgesteld door het Centraal Stembureau tijdens de openbare zitting van 8 februari 2019. Voor de partijen Forum voor Democratie en DENK is geloot voor hun lijstnummer. 

Hieronder vindt u alle lijsten met kandidaten op volgorde van het lijstnummer:

Lijst 1: cda-kandidatenlijst.pdf

Lijst 2: vvd-kandidatenlijst.pdf

Lijst 3: sp (socialistische partij)-kandidatenlijst.pdf

Lijst 4: partij van de arbeid (pvda)-kandidatenlijst.pdf

Lijst 5: democraten 66 (d66)-kandidatenlijst.pdf

Lijst 6: pvv (partij voor de vrijheid)-kandidatenlijst.pdf

Lijst 7: christenunie-kandidatenlijst.pdf

Lijst 8: staatkundig gereformeerde partij (sgp)-kandidatenlijst.pdf

Lijst 9: groenlinks-kandidatenlijst.pdf

Lijst 10: 50plus-kandidatenlijst.pdf

Lijst 11: partij voor de dieren-kandidatenlijst.pdf

Lijst 12: forum voor democratie-kandidatenlijst.pdf

Lijst 13: denk-kandidatenlijst.pdf