Verkiezingen voor Provinciale Staten van Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Provinciale Staten

Het is belangrijk dat u op 20 maart gaat stemmen. Provinciale Staten bepalen een groot deel van het beleid van de provincie Overijssel en nemen de belangrijkste beslissingen. Met uw stem bepaalt u hoe de provincie eruit ziet. Ook heeft u, indirect, invloed op wie er straks in de Eerste Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 27 mei de leden van de Eerste Kamer.

Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Bestuur van het Waterschap

Het algemeen bestuur van een waterschap lijkt op de gemeenteraad bij een gemeente. Het stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt iedereen die belang heeft bij de taken van het waterschap. De grootste groep die belang heeft bestaat uit de inwoners (ingezetenen) van het waterschap.

Eens in de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Dat zijn 21 van de 29 leden van het algemeen bestuur. De andere leden in elk waterschapsbestuur, de geborgde zetels, worden niet gekozen maar benoemd. De bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen worden, met die geborgde zetels, vertegenwoordigd door LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?