Leges overige producten (naturalisatie)

Overzicht leges overige producten:
Omschrijving Tarieven 2019 Tarieven 2018
inlichting uit de basisregistratie personen (voor instanties)    
standaardverstrekking € 14,35 € 14,00
vertrekking die geprotocolleerd moeten worden € 19,45 € 18,95
naturalisatie alleenstaande    
standaard tarief € 881,00 € 866,00
laag tarief (bij vergunning asiel) € 655,00 € 644,00
naturalisatie gezin (man + vrouw)    
normaal tarief € 1.124,00 € 1.105,00
laag tarief (bij vergunning asiel) € 899,00 € 884,00
meenaturaliseren per kind € 130,00 € 128,00
optieverzoek    
alleenstaande € 187,00 € 184,00
gezin (man + vrouw) € 319,00 € 314,00
mee opteren per kind € 21,00 € 21,00
overig    
bemiddelen bij buitenlands brondocument € 27,05 € 26,35
erfgenamenonderzoek (per 15 minuten) € 13,10 € 12,80

 Liever pinnen