Leges overige stukken (o.a. archief en apv gehandicaptenparkeerkaart)

Overzicht

 

Leges 2019

Gehandicaptenparkeerkaart

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart:

 

- bij een positief besluit

€ 112,10

- bij verlenging/vermissing

 € 45,55

Gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek selecteren en inventariseren van stukken, per uur:

€ 81,92

Het tarief bedraagt voor het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur:

€ 93,33

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur:

€ 48,66

Overige archieven

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per opgevraagd item:

€ 8,10

Een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 16,10