Leges overige stukken (o.a. archief en apv gehandicaptenparkeerkaart)

Tarieven/leges gehandicaptenparkeerkaart
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt Leges 2022
- bij een positief besluit € 119,70
- bij verlenging/vermissing € 48,65
Tarieven/leges Gemeentearchief
Het tarief voor Leges 2022
het op verzoek selecteren en inventariseren van stukken, per uur € 87,53
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur € 99,72
het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur € 51,99
Tarieven/leges overige archieven
Het tarief voor Leges 2022
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per opgevraagd item € 8,60
een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 17,15