Leges overige stukken (o.a. archief en apv gehandicaptenparkeerkaart)

Tarieven/leges gehandicaptenparkeerkaart
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt Leges 2020
- bij een positief besluit € 114,55
- bij verlenging/vermissing € 46,55
Tarieven/leges Gemeentearchief
Het tarief voor Leges 2020
het op verzoek selecteren en inventariseren van stukken, per uur € 83,72
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur € 95,38
het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur € 49,73
Tarieven/leges overige archieven
Het tarief voor Leges 2020
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per opgevraagd item € 8,25
een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 16,45