Leges rijbewijzen

Overzicht leges rijbewijzen
Omschrijving Tarieven 2020 Tarieven 2019
Rijbewijs
(1e aanvraag, vernieuwing en categorie-uitbreiding)

€ 40,65

€ 39,75
Omwisseling buitenlands rijbewijs

€ 40,65

€ 39,75
Spoedkosten rijbewijsaanvraag *

€ 34,10

€ 34,10
Gezondheidsverklaring Rijbewijs A en B

€ 39,75

€ 39,75
Gezondheidsverklaring Groot Rijbewijs € 39,75 € 39,75
Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+ € 39,75 € 39,75

* deze kosten komen bij die van een document

Liever pinnen