Kosten uittreksels & verklaringen

Overzicht leges uittreksels en verklaringen:
Omschrijving Tarieven 2019 Tarieven 2018
uittreksel uit basisregistratie personen *     
aanvraag met DigiD via internet € 7,70 € 7,50
aanvraag aan de balie € 14,35 € 14,00
aanvraag per post € 20,50 € 20,00
uittreksel / afschrift van akte van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden € 13,40 € 13,20
bewijs van goed gedrag (VOG) € 41,35 € 41,35
bewijs van in leven zijn ** / bewijs van Nederlanderschap    
aanvraag met DigiD via internet € 7,70 € 7,50
aanvraag aan de balie € 14,35 € 14,00
aanvraag per post € 20,50 € 20,00
internationale 'attestatie de vita' € 13,40 € 13,20
legalisatie handtekening
(ook bij uitnodiging kort verblijf)
€ 14,35 € 14,00
waarmerken documenten
(alleen documenten, geen diploma's)
€ 14,35 € 14,00

* = alleen gratis als het bewijsbaar nodig is voor pensioen
** = alleen aan de balie kan een bewijs worden afgegeven dat u in leven bent; bij aanvraag per post of digitaal wordt alleen verklaard dat dit uit de registratie blijkt. 

Liever pinnen