Kosten uittreksels & verklaringen

Overzicht leges uittreksels en verklaringen:
Omschrijving Tarieven 2022 Tarieven 2021
uittreksel uit basisregistratie personen *     
aanvraag met DigiD via internet € 10,00 € 8,05
aanvraag aan de balie € 15,25 € 15,00
aanvraag per post € 21,85 € 21,50
aanvraag met eHerkenning via internet    
uittreksel uit basisregistratie personen € 10,00 -
afschrift burgerlijke stand € 14,30 -
nalatenschap € 13,90 -
uittreksel / afschrift van akte van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden € 14,30 € 14,00
bewijs van goed gedrag (VOG) € 41,35 € 41,35
bewijs van in leven zijn ** / bewijs van Nederlanderschap    
aanvraag met DigiD via internet € 10,00 € 8,05
aanvraag aan de balie € 15,25 € 15,00
aanvraag per post € 21,85 € 21,50
internationale 'attestatie de vita' € 14,30 € 14,00
legalisatie handtekening
(ook bij uitnodiging kort verblijf)
€ 15,25 € 15,00
waarmerken documenten
(alleen documenten, geen diploma's)
€ 15,25 € 15,00

* = alleen gratis als het bewijsbaar nodig is voor pensioen
** = alleen aan de balie kan een bewijs worden afgegeven dat u in leven bent; bij aanvraag per post of digitaal wordt alleen verklaard dat dit uit de registratie blijkt. 

Liever pinnen