Kosten uittreksels & verklaringen

Overzicht leges uittreksels en verklaringen:
Omschrijving Tarieven 2021 Tarieven 2020
uittreksel uit basisregistratie personen *     
aanvraag met DigiD via internet € 8,05 € 7,85
aanvraag aan de balie € 15,00 € 14,65
aanvraag per post € 21,50 € 20,95
uittreksel / afschrift van akte van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden € 14,00 € 13,80
bewijs van goed gedrag (VOG) € 41,35 € 41,35
bewijs van in leven zijn ** / bewijs van Nederlanderschap    
aanvraag met DigiD via internet € 8,05 € 7,85
aanvraag aan de balie € 15,00 € 14,65
aanvraag per post € 21,50 € 20,95
internationale 'attestatie de vita' € 14,00 € 13,80
legalisatie handtekening
(ook bij uitnodiging kort verblijf)
€ 15,00 € 14,65
waarmerken documenten
(alleen documenten, geen diploma's)
€ 15,00 € 14,65

* = alleen gratis als het bewijsbaar nodig is voor pensioen
** = alleen aan de balie kan een bewijs worden afgegeven dat u in leven bent; bij aanvraag per post of digitaal wordt alleen verklaard dat dit uit de registratie blijkt. 

Liever pinnen