Wendbaar

Drie collega's laten wendbaarheid zien op het dak van het stadhuis

Onze stad en regio zijn volop in beweging. Dat vraagt om een wendbare, daadkrachtige en slagvaardige netwerkorganisatie die zich sterk verbindt met inwoners en partners in de stad (en regio).

Nieuwe wegen en innovatieve oplossingen

Er komt veel op ons af en dat vraagt flexibiliteit van de mensen die voor Zwolle werken. Zij vinden nieuwe wegen, werkmethoden en innovatieve oplossingen. Kennen hun taken, pakken hun rollen, schakelen snel en werken door de afdelingen heen. Ze bewegen soepel mee met de flow, maar durven ook tegenkracht te bieden en weerstand te incasseren. Wat er ook gebeurt; we vinden elkaar binnen en buiten, omdat we onvoorwaardelijk gaan voor de stad. Zó doen we dat in Zwolle!