Arbeidsvoorwaarden

In Zwolle bieden we je graag ruimte en verantwoordelijkheid. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en een passende waardering bij.

Salaris

Je doet maatschappelijk relevant werk bij een ambitieuze organisatie. Daarvoor bieden wij een salaris dat marktconform is.

Salarisschaal en periodieken

Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal.Er zijn in totaal achttien salarisschalen, waarin je via periodieken toegroeit naar een maximum.

Extra beloning

Naast het reguliere loon is er ook een systeem van flexibele beloning. Wanneer je bovengemiddeld presteert, zijn er mogelijkheden voor extra geld dat je bovenop je gewone loon krijgt. Denk daarbij aan: 

 • functioneringstoelagen
 • gratificaties
 • extra periodieken.

Flexibel werken 

Een volledige baan is 36 uur per week. In Zwolle werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt.

Vier keer negen of acht keer vier

Daarnaast deel je in overleg met je leidinggevende je werkweek in. Je kunt bijvoorbeeld vier keer negen uur werken of vier keer acht uur en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt.

Werken vanuit vertrouwen

De gemeente Zwolle geeft haar medewerkers veel ruimte om hun werk naar eigen inzicht te doen. Want:

 • we hebben vertrouwen in onze medewerkers
 • medewerkers zijn op hun beurt resultaatgericht
 • medewerkers willen én kunnen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen inzet.

Het Nieuwe Werken

Zelfsturing en resultaatgerichtheid sluiten naadloos aan op Het Nieuwe Werken (HNW). In Zwolle stimuleren we HNW op vele manieren. Zo kun je als het werk dat toelaat, incidenteel of structureel één of twee dagen per week thuis werken.

Token en BYOD

Thuis leg je met behulp van een “token” verbinding met het netwerk van de organisatie. Via de BYOD-regeling (Bring Your Own Device) kun je werken met je eigen spullen en een vergoeding krijgen voor het zakelijk gebruik.

Van baan naar loopbaan

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je talenten elders in de organisatie inzet. Dat is goed voor de gemeente en voor je eigen ontwikkeling. Onze medewerkers zijn daarom niet per functie aangesteld, maar in algemene dienst van de gemeente Zwolle. Dit om te benadrukken dat je bij de gemeente van je baan een loopbaan kunt maken.

Opleiding en ontwikkeling 

Met ondersteuning van ons intern loopbaancentrum kun je vorm en sturing geven aan je loopbaan. Je krijgt zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden enzovoorts. Dat doe je onder meer aan de hand van:

 • diverse oefeningen, opdrachten en analyses
 • een Talenten Motivatie Analyse (TMA)
 • gesprekken met onze loopbaanadviseurs
 • een intern opleidingsprogramma met een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Vakantiedagen 

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur vakantieverlof per jaar.

 • In plaats van vakantieverlof wordt ook wel gesproken over verlof. Dit deel is het wettelijk verlof.
 • In Zwolle wordt er jaarlijks nog extra bovenwettelijk verlof afgesproken.
 • Daarnaast kun je je Individuele Keuze Budget gebruiken om extra vakantieverlof (bovenwettelijk verlof) te kopen.

Betaald ouderschapsverlof 

Dit ouderschapsverlof is bedoeld om naast je betaalde baan, tijd en aandacht te besteden aan je ouderschapstaken.

 • Het verlof bedraagt maximaal 468 uur (13 weken bij een volledige baan).
 • Bij salarisschaal 6 en hoger wordt 50% van het salaris tijdens het verlof doorbetaald (bij lagere schalen wordt een hoger percentage doorbetaald).
 • De partners van de moeder krijgen 5 vrije dagen betaald verlof bij de geboorte. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners 5 weken ouderschapssverlof opnemen tegen 70% doorbetaling van het salaris.

Er zijn wel voorwaarden voor het opnemen van dit verlof.

Individueel Keuze Budget

In Zwolle kun je op fiscaal vriendelijke wijze een keuze maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden. Zoals:

 • sporten in fitness en sportscholen naar keuze
 • het kopen van een fiets
 • je reiskosten woonwerkwerkverkeer
 • je studiekosten 
 • je vakbondslidmaatschap.
 • de mogelijkheid om extra vakantie-uren te kopen.

Overwerkvergoeding 

Vaak kun je overwerk compenseren in tijd. Je kunt ook kiezen voor een percentage in geld. Daarnaast is het soms mogelijk met overwerk extra vakantiedagen te krijgen.

Ziektekostenverzekering en voorzieningen 

Alle gemeenten hebben een collectieve ziektekostenvoorziening bij IZA en CZ en Menzis. Je mag zelf kiezen of je hieraan deel wilt nemen.  Meer informatie vind je op de websites van deze verzekeraars.

Vergoeding reiskosten 

Als je voor je werk moet reizen, krijg je daarvoor uiteraard een vergoeding. Standaard reizen we met de trein (2e klas). Een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer kent Zwolle niet. Je kunt wel kiezen voor fiscale uitruil van kosten woon-werkverkeer met brutoloon, tenzij je een aanstelling hebt voor bepaalde tijd.

Verhuiskostenvergoeding 

Woon je buiten Zwolle en verhuis je naar (de omgeving van) Zwolle? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gemaakte kosten. Deze verschilt per situatie. In afwachting van de verhuizing kun je in aanmerking komen voor 'Reiskosten woon-werkverkeer'.

Een goed pensioen 

Werken bij de overheid geeft je de zekerheid van een pensioen opgebouwd bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP).