Bewoners Binnenstad in actie tegen hardrijders

Elke twee weken is een straat in de Binnenstad campagnestraat. De werkgroep Binnenstad, bewoners, Veilig Verkeer Nederland, ROVA en gemeente wijzen op een ludieke manier verkeersdeelnemers op de maximum snelheid van 30 kilometer. “Een rondreizend circus”, wordt het gekscherend genoemd door Leo Hans, één van de leden van de werkgroep, “want we komen met veel bombarie en willen dat mensen blij worden van de acties!”

De actievoeders gebruiken scrabbleborden, smileyborden, paraplu’s, spandoeken en spuitmallen. Leo: “We maken foto’s die we telkens weer via alle (sociale) media delen, om de actie onder de aandacht te houden.”

Ludieke acties

De stratencampagne wordt aangevuld met een aantal extra ludieke acties, zoals het uitdelen van een lekkernij. “Op deze manier willen we positief gedrag belonen en een lach op het gezicht van mensen  toveren, terwijl we tegelijkertijd serieus aandacht vragen voor de snelheidslimiet!”, aldus Jan Verbeek, die zich al jarenlang inzet voor de verkeersveiligheid in de Binnenstad.

Jurrien Stroomberg, wijkbeheerder bij de gemeente: “Afgelopen jaar heeft de werkgroep bewoners van de Binnenstad een intentieverklaring laten tekenen. Met wijkwethouder René de Heer voorop. Vervolgens heeft zelfs het gehele college van burgermeester en wethouders getekend! Het is mooi om te zien dat ze zoveel medewerking krijgen.”

Bewonersvereniging

De werkgroep 30km is een onderdeel van het wijkpanel Binnenstad. Het wijkpanel bestaat uit binnenstadbewoners die graag op creatieve wijze de binnenstad schoner, leefbaarder en vooral nóg leuker willen maken. Het wijkpanel is ontstaan op initiatief van de gemeente en de bewonersvereniging Binnenstad Zwolle.

www.bbzwolle.org

Wijkenmagazine

Hoe de stad, wijk en buurt zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid, vindingrijkheid, ideeën en inzet van bewoners. De bewoners van Punterdiep zijn hiervan een goed voorbeeld.

In het Wijkenmagazine staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven en bewonersparticipatie. Het magazine laat zien dat bewoners en partners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

www.zwolle.nl/wijkenmagazine