Bewoners van de Watertoren gaan voor groen, duurzaam en de ontmoeting

Je vreest dat er om je bijzondere woonplek van die saaie heesters worden geplaatst door de gemeente. Wat doen je dan? Petra Schepens, trotse bewoner van de Watertoren aan de Turfmarkt, legde contact met het Wijkservicepunt Oost. Het onmogelijke bleek mogelijk. Nu is het adoptiecontract getekend en zijn de bewoners op Burendag begonnen met de inrichting van hun gezamenlijk tuin.

De buitenruimte rond de Watertoren is deels van de eigenaar van het pand en een deel is van de gemeente. Florian van Dijk, wijkbeheerder: “Deze gemeentegrond behoort tot de hoofdgroenstructuur. Dat is in principe geen participatiegrond die we door bewoners laten inrichten en onderhouden. Dat heeft te maken met onder meer de ecologische waarde die vastligt.

Als de gemeente de grond door ROVA laat inrichten, dan kiezen we bijvoorbeeld voor onderhoudsvrije beplanting om de kosten laag te houden.” “En dan worden het saaie heesters”, aldus Petra. Medebewoner Ties Herfst: “Wij willen net als de gemeente de ecologische waarde behouden, maar ook een gevarieerde, speelse tuin die er leuk uitziet, met bloemen en planten die bijen en vlinders aantrekken.” Petra: “En wij wilden niet alleen meedenken over de inrichting, maar het ook zelf doen.”

Plan

Florian en de bewoners wisten groenadviseur Andrea Freund van de gemeente te overtuigen. Samen met haar bepaalden ze wat de bewoners inrichten en welke deel voor rekening van de gemeente komt. En ze maakten een ontwerp en een beplantingsplan. Florian: “Daarmee is de ecologische waarde gewaarborgd.” Na ondertekening van het adoptiecontract, zijn de bewoners begonnen met de voorbereidingen.

Ontmoeten

Van de 27 bewoners zijn acht bewoners actief betrokken bij de plannen voor de tuin, maar iedereen is enthousiast. Petra: “De tuin moet ook de ontmoeting met elkaar stimuleren. Daarom willen we ook bankjes plaatsen.” De bewoners zijn op Burendag begonnen met de inrichting van de tuin. 15 bewoners deden mee. Ties: “Dit is een vrij geïndividualiseerde buurt. Door zo’n project leren we elkaar beter kennen en levert de tuin ook sociale oogst op. Hopelijk ontwikkelt er daardoor meer saamhorigheid in de hele buurt.”

De bewoners zoeken niet alleen contact met buurtbewoners maar ook met Deltion College dat het brugwachtershuisje exploiteert en met basisschool Aquamarijn. Petra: “De basisschool hebben we enthousiast gemaakt om samen met de kinderen bijenhotels te maken. De Provincie stimuleert dat met subsidie. Het eerste bijenhotel is op Burendag in onze tuin geplaatst.”

Wormenhotel

Bewoners willen zoveel mogelijk circulair werken en bijvoorbeeld composthopen aanleggen om de tuin te bemesten. Na wat speurwerk kwamen zij in contact met een bedrijf dat wormenhotels maakt. In het wormenhotel kunnen 30 huishoudens hun groente, fruit- en etensresten composteren met behulp van wormen.

Tom Horstman, adviseur afval bij de gemeente is enthousiast: “Bewoners van laagbouwwoning faciliteren we om afval te scheiden. Voor GFT-afval is dat de groene container bij huis. Ook bewoners van hoogbouw willen we stimuleren om zo min mogelijk restafval over te houden. Een wormenhotel is voor ons nieuw, maar een geweldig alternatief voor de groene bak en helemaal bij een woonvorm als de Watertoren. De compost uit het wormenhotel kunnen zij goed gebruiken voor de gezamenlijke tuin. Ik ben benieuwd naar het resultaat, want wellicht kunnen we op meer plekken in Zwolle een wormenhotel plaatsen.”

Op Burendag is het eerste wormenhotel in Zwolle in bijzijn van wijkwethouder William Dogger in gebruik genomen. De gemeente Zwolle eigenaar is van het wormenhotel en betrekt de ervaringen van de bewoners bij het besluit of bij meer hoogbouwcomplexen een Wormenhotel geplaatst wordt.

Buurtinitiatief

De gemeente Zwolle wil allerlei buurtinitiatieven meer zichtbaar maken. Dat doet zij onder meer met het beeldmerk Buurtinitiatief op paaltjes en bordjes in de buitenruimte. De paal met het beeldmerk kreeg met een ferme klap van de wethouder een plaats in de buurttuin.

Mooi resultaat

Ties: “Het bijzondere aan dit project is dat wij dankzij de gemeente ons niet hoeven te beperken tot één duurzaam aspect, maar ons zowel op biodiversiteit, wateropvang, circulaire economie, hergebruik als op groene energie kunnen richten. En niet te vergeten op het sociale aspect, omdat we hiermee de ontmoeting stimuleren.”

www.zwolle.nl/buurtinitiatief