Bewonersavond over mogelijke afsluiting Menistenbrug

16 november 2022
Homepage

De gemeente Zwolle houdt woensdag 7 december 2022 een bewonersavond over het wel of niet afsluiten van de Menistenbrug voor het gemotoriseerd verkeer. De bijeenkomst in De Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17A begint om 19.00 uur.

Inleiding

Vanwege werkzaamheden is de Menistenbrug in 2017 tijdelijk afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Nadat hier positieve geluiden over kwamen werd er een motie ingediend om deze afsluiting definitief te maken.

De motie werd aangenomen, waarna er middels een enquête draagvlak onderzocht werd (uitkomst: 60% voor, 40% tegen afsluiting) en de brug eind 2018 uiteindelijk definitief afgesloten werd.

Tegengestelde belangen

Vervolgens kwamen er echter meerdere bezwaren vanuit de omgeving (waaronder een bezwaar namens 36 adressen en een bezwaar van de huisartsenpraktijk De Turfmarkt) tegen dit verkeersbesluit, waarin met name het ontbreken van een duidelijke aanleiding, de (magere )onderbouwing, het onvoldoende onderzoeken van alternatieven en het doorlopen proces ter discussie werden gesteld.

De voornaamste argumenten voor afsluiting van de brug betroffen het tegengaan van sluipverkeer door het gebied en het verbeteren van verkeersveiligheid voor die fietser.

De enquête uitkomst en de binnengekomen bezwaren geven aan dat er veel tegengestelde belangen bestaan in de directe omgeving van de Menistenburg.

Verkeersbesluit ingetrokken

Op basis van deze bezwaren is destijds besloten het verkeersbesluit in te trekken, aanstaande ontwikkelingen in de omgeving af te wachten, om vervolgens het vraagstuk opnieuw op te starten en daarbij de buurt beter te betrekken. Vanwege de coronacrisis en het in die periode niet representatief zijn van verkeersonderzoeken, heeft het onderzoek langere tijd stilgelegen.

Klankbordgroep

Dit voorjaar is het vraagstuk opnieuw opgepakt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit bewoners uit verschillende straten rondom de Menistenbrug en de Fietsersbond. In samenspraak met de klankbordgroep is de situatie onderzocht en zijn er conclusies getrokken. Wilt u het volledige onderzoeksdocument inzien, dan kunt u deze opvragen via: WHJ.Valkeman@zwolle.nl  

Op woensdag 7 december a.s. is er om 19.00 uur een bewonersavond in De Oosterkerk. Hier wordt het onderzoek gepresenteerd aan de omgeving en is er de gelegenheid om waar mogelijk een reactie te geven. Op basis van het Onderzoeksdocument en de ingekomen reacties zal het college een besluit nemen over het al dan niet afsluiten van de brug voor gemotoriseerd verkeer.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle