Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

Zwolle gastvrije stad

Hoe ziet de binnenstad van Zwolle er in 2020 uit? Welke ontwikkelingen staan er op stapel voor het Zwolse stadshart? En wat is er nodig om de Zwolse binnenstad een vaste positie te geven in de top 10 van meest gastvrije binnensteden in Nederland?

Het staat beschreven in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Het programma is een overkoepelende toekomstvisie gericht op versterking van de centrumfunctie van de Zwolse binnenstad.

Op deze website kunt u meer lezen over het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Ook kunt u hier het complete programma of alleen de highlights downloaden.

Programma in vogelvlucht

Hoe ontwikkelt de Zwolse binnenstad zich in de toekomst? Dat staat beschreven in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Op deze pagina vindt u een samenvatting van dit programma.

Actiepunten

Fietsparkeren
Routering
Oude Vismarkt / Koningsplein
Havenmeestervoorziening
Gasthuisplein
Kunstroute
Beeldkwaliteit
Villa Nieuw Hofvliet
Vestiging ZARA in Diezerstraat
Monumentaal
Nieuwe locatie bibliotheek
Nieubouw Melkmarkt

Nieuwsberichten

Havenmeestergebouw op het Rodetorenplein
Havenmeestergebouw op het Rodetorenplein