Welkom in de binnenstad

Hoe ziet de binnenstad van Zwolle er in 2030 uit? Welke ontwikkelingen staan op stapel? De Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022 beschrijft de koers en geeft richting aan onze ambitie om de beste binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Met een uitstekend voorzieningenniveau en veel werkgelegenheid werken we als een magneet voor inwoners, bedrijven, bezoekers en studenten.

De strategische agenda geeft de volgende doelstellingen aan:

  1. Meer bezoekers te stimuleren, die vaker een bezoek brengen aan de binnenstad, langer blijven en meer besteden.
  2. Nieuwe impulsen voor een aantrekkelijk programma en beleving te faciliteren en stimuleren.
  3. Structureel te investeren in een uitstekend verblijfsklimaat en de openbare ruimte
  4. De groei van de binnenstad ruimtelijk te faciliteren.

Op deze website leest u meer over de Strategische Agenda Binnenstad, andere plannen en actuele projecten en initiatieven.

Heeft u plannen en ideeën?

Heeft u (investering)plannen of ideeën die bijdragen aan de doelstellingen, neemt u dan contact met ons op.

Programma in vogelvlucht

Hoe ontwikkelt de Zwolse binnenstad zich in de toekomst? Dat staat beschreven in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Op deze pagina vindt u een samenvatting van dit programma.

Actiepunten

Fietsparkeren
Routering
Oude Vismarkt / Koningsplein
Havenmeestervoorziening
Gasthuisplein
Kunstroute
Beeldkwaliteit
Villa Nieuw Hofvliet
Vestiging ZARA in Diezerstraat
Monumentaal
Nieuwe locatie bibliotheek
Nieubouw Melkmarkt

Nieuwsberichten

Havenmeestergebouw op het Rodetorenplein
Havenmeestergebouw op het Rodetorenplein