Bouw nieuwe duurzame loopbrug over het spoor is gestart

20 december 2023
Homepage

Feestelijk startmoment bouw

De bouw van de nieuwe duurzame loopbrug, de Passerelle, over het Zwolse spoor is officieel gestart. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Spoorzone hebben Gerdien Rots (wethouder gemeente Zwolle) en Martijn Dadema (gedeputeerde Provincie Overijssel) de officiële start van de bouw van de Passerelle symbolisch gemarkeerd door een grote houten duurzame sleutel over te dragen aan André van der Vegt (directeur Dura Vermeer) en Danou Veenhof (directeur regio Noord Oost ProRail).

Op de foto Gerdien Rots (wethouder gemeente Zwolle), Martijn Dadema (gedeputeerde Provincie Overijssel), André van der Vegt (directeur Dura Vermeer) en Danou Veenhof (directeur regio Noord Oost Prorail). Foto: Pedro Sluiter

Verbinding in de stad

Met de komst van de Passerelle ontstaat een doorlopende wandelroute door Zwolle. De loopbrug over het spoor verbindt de historische binnenstad aan de noordkant van het station met het nieuwe centrumgebied Spoorzone aan de zuidzijde. Het wordt een uitnodigende plek om de stad te doorkruisen, te ontdekken en met elkaar af te spreken.

Gedeputeerde Martijn Dadema (mobiliteit) van de provincie Overijssel: “Nog even, en dan heeft Zwolle een prachtige nieuwe verbinding tussen noord en zuid. Waar je, eventueel met een fiets aan de hand, het spoor oversteekt. Van de historische binnenstad naar de vernieuwde Spoorzone, met uitzicht op het groenste station van Nederland. De Passerelle is niet alleen een eyecatcher voor de regio, er komt ook een wens van de provincie uit. Want hiermee ontstaat een openbare verbinding en kunnen inwoners gemakkelijk dag en nacht dit deel van de stad doorkruisen.”

Ontwerpers en bouwers

Drie ontwerpbureaus werkten samen met de gemeente Zwolle en ProRail mee aan het ontwerp van de duurzame Passerelle: Karres en Brands, ipv Delft en het Duitse ingenieursbureau Miebach. Dura Vermeer werd de winnaar van de aanbesteding en gaat de Passerelle bouwen. 

Ideeën van Zwollenaren

Bij de ontwerpen zijn ook de wensen van inwoners en ondernemers meegenomen. Toen de eerste ontwerpen beschikbaar kwamen, zijn deze gedeeld en besproken met inwoners, ondernemers en belangstellenden. Vragen en adviezen over brede toegankelijkheid en veiligheid van de brug zijn verwerkt in een aangescherpt ontwerp. 

Milieuvriendelijk en verrassend

De Passerelle wordt ruim 130 meter lang, 10 meter breed en 7,5 meter hoog en gebouwd van duurzaam Europees naaldhout. Voor de fundering wordt circulair beton gebruikt. Bouwen met hout is milieuvriendelijk. De CO2-uitstoot daalt met ruim 70% ten opzichte van het gebruik van staal. 

Wethouder Gerdien Rots: “Met de bouw van deze duurzame loopbrug komt de wens van de gemeente Zwolle om het groenste station van Nederland te worden weer een stap dichterbij. Ruim honderd jaar geleden was er ook al een loopbrug. Die gaan we in ere herstellen, naar de behoeftes en bouwnormen van nu. We verbinden met de Passerelle de historische binnenstad aan de vernieuwde Spoorzone en creëren zo een groeiend en kloppend hart voor Zwolle en de regio.”

Vanaf het voorjaar 2025 kunnen Zwollenaren en reizigers op de nieuwe Passerelle wandelen. 

Livestreams
De gemeente Zwolle heeft twee camera's op de bouwplaatsen opgehangen. Zo kun je live kijken naar de werkzaamheden die we uitvoeren. Kijk mee op www.bouw.live/passerelle-zwolle/

Meer informatie is te lezen op: www.zwolle.nl/nieuwe-loopbrug-over-het-spoor