Grondprijzen

In de grondprijzennota staan de prijzen vermeld die de gemeente hanteert bij verkoop van grond voor verschillende functies. Bijvoorbeeld voor kavels.

De grondprijzennota wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het college en is van toepassing voor het betreffende jaar waarin deze is vastgesteld.

grondprijzennota 2017.pdf

grondprijzennota 2016.pdf

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.