Grondprijzen

In de grondprijzennota staan de prijzen vermeld die de gemeente hanteert bij verkoop van grond voor verschillende functies. Bijvoorbeeld voor kavels.

De grondprijzennota wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het college en is van toepassing voor het betreffende jaar waarin deze is vastgesteld.

Grondprijzennota-2020.pdf

Als u vragen heeft over deze nota neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.