Grondprijzen

In de grondprijzennota staan de prijzen vermeld die de gemeente hanteert bij verkoop van grond voor verschillende functies. Bijvoorbeeld voor kavels. De grondprijzennota wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het college en is van toepassing voor het betreffende jaar waarin deze is vastgesteld.

Bekijk de grondprijzennota

Grondprijzennota 2021.pdf

Contact

Als u vragen heeft over deze nota neem dan contact op met de gemeente Zwolle.