Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen

Subsidie niet meer beschikbaar

Let op: Deze subsidie is niet meer beschikbaar, omdat het subsidieplafond is bereikt.