Verkoop groenstroken

De wijken van Zwolle  hebben een stedenbouwkundige en planologische opzet. Er is goed nagedacht over de situering van paden, bouwblokken, verhardingen als trottoirs en parkeerplekken en het openbaar groen zoals groene randen en parken.

Het groen heeft diverse functies:

  • Beeldgroen (zoals aankleding, geleiding),
  • Gebruiksgroen (zoals trapveldjes, nutstuinen) en
  • Natuurgroen (het bieden van levensruimte voor plant en dier).

Inwoners van Zwolle kunnen in een aantal gevallen groenstroken kopen van de gemeente om als tuin of tuinuitbreiding te gebruiken.