auto iconBrief bewoners niet gereguleerd – 8 september 2023

Beste meneer/ mevrouw,

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om géén betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren voor uw woonadres. In een deel van Hogenkamp en de Indische Buurt komt er wel betaald parkeren en parkeervergunningen. In deze brief leest u daar meer over.  

Waarom dit besluit?

In de Pelmolenstraat, de straten daaromheen, en een deel van de Indische Buurt is de parkeeroverlast het hoogst en de overlast het grootst. Dat zorgt voor onveilige situaties en irritatie. Door betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren, verwachten we dat de leefbaarheid en veiligheid verbetert.

Hoe is het besluit genomen?


We hebben zoveel mogelijk informatie opgehaald. Begin februari van dit jaar stuurden wij u een brief over de plannen. We hebben met verschillende buurtbewoners gesproken. Dat hebben we gedaan tijdens een inloopbijeenkomst op 14 februari maar ook door persoonlijke gesprekken te voeren omdat we reacties ontvingen en een brief met handtekeningenlijst.

Het college heeft gekeken naar alle informatie. Er is gekeken naar de klachten van bewoners met overlast en de reacties van bewoners zonder overlast. Daarna hebben ze het besluit genomen.
 

Wat betekent het besluit voor u?

In bijlage 1 staat een kaart van het gebied waar betaald parkeren en parkeervergunningen wordt ingevoerd. Uw adres valt hier niet onder. 

Het betaald parkeren en parkeervergunningen gaat in op 1 maart 2024 en gaat gelden voor maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, donderdag tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In het gebied plaatsen we parkeerautomaten en borden. Alleen bewoners en bedrijven binnen het gebied kunnen een parkeervergunning aanvragen. Uw adres valt daarbuiten.  

Bent u het niet eens met het collegebesluit?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. Bij deze brief zit informatie (bijlage 2) waarin staat hoe u dit doet.            

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar telefoonnummer 14038. Wij zijn iedere maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: parkeren@zwolle.nl. Of vul het formulier in op www.zwolle.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

 

André van de Kraats

Afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.  

Bijlagen

  1. Kaart gebied betaald parkeren en parkeervergunningen
  2. Informatie over bezwaar maken

Bijlage 1: Kaart gebied betaald parkeren en parkeervergunningen

De kaart kunt u zien in de brief.

Bijlage 2: Informatie over bezwaar maken

Bent u het niet eens met het collegebesluit? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14038. Een medewerker van het team Parkeren neemt dan samen met u het besluit door. Komt u er niet uit, dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen.

Dit kan op twee manieren:

  • Digitaal. Op www.zwolle.nl./bezwaarenberoep vindt u een link “Bezwaar indienen”. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
  • Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Zwolle

Administratie bezwaarschriften

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Zorgt u ervoor dat u uw bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de datum van deze brief en publicatie in het Gemeenteblad (www.overheid.nl). Alleen dan kunnen we uw bezwaarschrift behandelen.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam, adres en ook graag uw telefoonnummer
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • de datum en uw handtekening.

In de wet (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht) staat dat u deze gegevens moet vermelden.

Stuur een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift mee.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie hierover is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle