Broerenkwartier

De gemeenteraad heeft in 2017 de ‘Eerste aanzet tot ruimtelijke invulling van het Broerenkwartier’ vastgesteld. Doel is om het gebied weer vitaal en klaar voor de toekomst te maken voor

  • de vastgoedeigenaren,
  • de winkeliers
  • de bezoekers.

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is hiervoor samenwerkingspartner geworden.

Stedenbouwkundig Buro MA.AN heef samen met de gemeente gekeken welke ontwikkelmogelijkheden er zijn en deze uitgewerkt. De komende jaren geven gemeente, eigenaren en bewoners invulling aan de verbeterilng van het Broerenkwartier.

De gemeente heeft inmiddels de Weeshuispassage en het Weversgildeplein opnieuw ingericht. De betrokken Verenigingen van Eigenaren hebben in 2018 de overkapping van de Weeshuispassage verwijderd.