Broerenkwartier

In juni 2017 heeft de raad van de Gemeente Zwolle de ‘Eerste aanzet tot ruimtelijke invulling van het Broerenkwartier’ vastgesteld. Doel is om het gebied weer vitaal en klaar voor de toekomst te maken voor zowel de vastgoedeigenaren, de winkeliers als de bezoekers. De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) is hiervoor samenwerkingspartner geworden.

De gemeente heeft inmiddels de openbare ruimte in en om de Weeshuispassage opnieuw ingericht en de betrokken VVE’s hebben in het voorjaar van 2018 de overkapping van de Weeshuispassage verwijderd.
Ook de recente opening van Hudson’s Bay kan een positieve ontwikkeling zijn voor het gebied.

Stedenbouwkundig Buro Maan heeft, in samenwerking met de stedenbouwkundige van de gemeente, met een analyse nieuwe ontwikkelmogelijkheden aangeboord en uitgewerkt; ambitieuzere ontwikkelingsmogelijkheden zijn in beeld gebracht, naast een haalbare variant. De komende jaren zal er door de gemeente met eigenaren en bewoners invulling worden gegeven aan de transformatie van het Broerenkwartier.