Broerenkwartier

De gemeenteraad heeft in 2017 de ‘Eerste aanzet tot ruimtelijke invulling van het Broerenkwartier’ vastgesteld. Doel is om het gebied weer vitaal en klaar voor de toekomst te maken voor

  • de vastgoedeigenaren,
  • de winkeliers
  • de bezoekers.

De gemeente werkt sinds die tijd, samen met eigenaren, winkeliers en bewoners aan de invulling en de verbetering van het Broerenkwartier.

Inmiddels is het dak van de Weeshuispassage verwijderd en is het Weversgildeplein opnieuw ingericht.

Koffiebar op hoogte

Nadat in het voorjaar van 2019 de plannen zijn getoond voor de gevelaanpassingen van de panden aan het zuidelijk deel van de Weeshuispassage zijn in november 2019 de plannen voor het noordelijk deel bekend gemaakt.
Daarbij behoorde ook de aanvullende plannen in de vorm van een dakopbouw aan het zuidelijke deel.
Architect Tim Versteegh heeft een plan gepresenteerd voor dit deel van het Broerenkwartier. Het plan omvat naast winkelruimtes ook woningen en boven het noordelijke deel van de Weeshuispassage, tegenover de Broerenkerk, een skybar; een koffiebar op hoogte met glazen puien.

Voor het zuidelijke deel van de Weeshuisstraat, waar onder andere de winkel van WE en brasserie het Vliegerhuys zitten, zijn nieuwe gevels voor de winkels en sloop van de panden aan de Spiegelstraat voorzien, waardoor achter het Vliegerhuys een open plein ontstaat.

Door toevoeging van woningen krijgt ook de Nieuwstraat zijde van deze panden een facelift. Hierdoor wordt het leefbaarder. De oorspronkelijke rooilijn van de Nieuwstraat wordt weer in ere hersteld.

Aansluiten op het Zwolse dakenlandschap

Voor het hele ontwerp is bewust gekozen voor verschillend gevormde daken. Deels plat, maar ook een aantal puntdaken met dakkapellen. Het plan voegt zich zo, anders dan nu, in het Zwolse dakenlandschap.