Buurtinitiatief Natuurlijk Spelen Tolgaarderstraat

De bewoners missen een speeltuin in de buurt. Ze hebben wel een mooi park voor de deur, maar dat is door een sloot alleen met een grote omweg te bereiken. Begin 2018 zaten ze bij wijkbeheerder Ilse Bloemhof aan tafel om de mogelijkheden te bespreken.  Nu brengt een trekpontje kinderen, voorbijgangers en hondenbezitters naar het park aan de overkant. Dit is nog maar het begin, want waar het uiteindelijk om begon, is een natuurspeelplek in het Zwartewaterpark in Schoonhorst Stadshagen.

Aan Ilse Bloemhof stellen we een paar vragen over het verloop van dit bewonersinitiatief.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

“De bewoners hadden ideeën voor een speeltuin, maar stuitten op een aantal obstakels, letterlijk soms, zoals het water dat de straat en het park scheidt. En zij wisten niet wat er mogelijk was. Zij legden contact met mij en in een paar besprekingen hebben we de ideeën en mogelijkheden op een rijtje gezet. Mijn uitgangspunt is altijd: wat kan wel. Dat is soms een zoektocht, maar meestal komen we er wel uit. In dit geval kwamen zij met het idee van een pontje om het park makkelijk te bereiken, ook voor kinderen.”

Waarom heeft het zo lang geduurd?

“Allereerst heb je met meer bewoners te maken dan alleen de initiatiefnemers. Niet iedereen wil een verandering voor de deur. Voordat je verder kunt, moet er draagvlak zijn onder een groot deel van de bewoners. Dat betekent soms veel praten of aanpassingen van het plan. Wat ook tijd kost is dat we moeten uitzoeken of veranderingen in de openbare ruimte wel kunnen en mogen en van wie de grond is. Bewoners  wilden een speeltuin in het park. Het park is destijds met slootjes aangelegd om het oorspronkelijke polderlandschap na te bootsen. Modderkruipers kregen hier de ruimte nadat zij verdreven zijn door woningbouw. Dat betekende dat we ook in gesprek moesten met een ecoloog. En dan ben je er niet met een gesprek, want na de conclusie dat iets niet kan, begint de verkenning naar wat wel kan.”

Wie zijn nog meer bij dit initiatief betrokken?

“Naast de ecoloog, is ook een ontwerper van de gemeente betrokken en iemand van vergunningen. Het Waterschap WDODelta is vanaf het eerste uur betrokken, omdat het water voor hen bereikbaar en bevaarbaar moet blijven voor onderhoud. Dat kreeg nog een mooi vervolg, want het trekpontje is deels betaald met subsidie van het Waterschap. Ook de adviseur voor speeltuinen en –toestellen is betrokken. Zij hebben slimme ideeën voor de inrichting kunnen geven. Nu krijgen de bewoners van de gemeente een speelboom en stammetjes voor natuurlijk speelobjecten.”

Is het een gewoonte dat bewoners het hele proces meedoen?

“Een initiatief begin je en maak je af. Dus ik noem het geen meedoen. Zij zijn aan zet, het hele proces. Dat is niet alleen meedenken, maar ook de handen uit de mouwen steken. Dat kan groenonderhoud zijn, het maken van meubilair of bijvoorbeeld het binnenhalen van sponsoren en subsidies. De ene bewoner is meer in staat om een initiatief te organiseren en te trekken, dan de andere. Dan kan het ook zijn dat ik bewoners met andere kwaliteiten met hen in contact breng of dat een wijkorganisatie zoals Travers Welzijn de bewoners begeleidt. Maar in geen enkel geval kan een bewoner een idee bij mij droppen en dat wij dat dan realiseren. De gemeente staat vooral aan de zijlijn, adviseert en verbindt. Als wijkbeheerder probeer ik in te schatten wat mijn houding en bijdrage moet zijn. Maar dat is bij elk initiatief weer anders”

Wie betaalt dit?

“De menskracht en tijd die we er in stoppen is kosteloos. Het materiaal zoals het pontje en het spelelementen komt van subsidies. Het Waterschap levert een bijdrage voor het pontje en de gemeente heeft de Buurtbonus beschikbaar gesteld. Die bonus is beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de wijkopgaven. Als daarmee niet alle kosten zijn gedekt, gaan de bewoners op zoek naar andere geldschieters om dit mooie initiatief, waar overigens de hele wijk van profiteert, te realiseren.”

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltuin en het pontje?

“De bewoners maken de ontmoet- en spelplek zelf. Een deel van het onderhoud doen de bewoners daarna zelf en een deel doet ROVA. Daarover maken we afspraken waarvoor bewoners een adoptieovereenkomst tekenen. We noemen dat adoptie, omdat de gemeente eigenaar van de grond blijft. De gemeente keurt wel elk jaar de veiligheid van het pontje. Vaak blijkt dat bewoners zorgvuldiger omgaan met de spullen als ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. En gemakkelijk anderen aanspreken.” 

Wijkenmagazine

Hoe de stad, wijk en buurt zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid, vindingrijkheid, ideeën en inzet van bewoners. De bewoners van Punterdiep zijn hiervan een goed voorbeeld.

In het Wijkenmagazine staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven en bewonersparticipatie. Het magazine laat zien dat bewoners en partners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

www.zwolle.nl/wijkenmagazine