Subsidieregeling zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon

Gemeente Zwolle heeft de subsidieregeling Zaalhuur voor de Zwolse amateurkunst. De subsidieregeling Zaalhuur is een tegemoetkoming in de kosten van de kale zaalhuur van de Zwolse Theaters en Hedon en heeft als doel de podia van deze theaters bereikbaar te maken voor (semi-)amateurs.

Er zijn hieraan enkele voorwaarden gesteld, waaronder openbaarheid. Hiervoor is € 25.000,-- per jaar beschikbaar. Het subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kale zaalhuur, met een maximum tot € 1.500,--.

U kunt de aanvraag via onderstaand formulier afhandelen

aanvraagformulier-subsidie-zaalhuur-zwolse-theaters-hedon-2020.pdf

Als u vragen heeft over deze subsidieregeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

 

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl