Subsidieregeling zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon

Gemeente Zwolle heeft de subsidieregeling Zaalhuur voor de Zwolse amateurkunst. De subsidieregeling Zaalhuur is een tegemoetkoming in de kosten van de kale zaalhuur van de Zwolse Theaters en Hedon en heeft als doel de podia van deze theaters bereikbaar te maken voor (semi-)amateurs.

Er zijn hieraan enkele voorwaarden gesteld, waaronder openbaarheid. Hiervoor is € 25.000,-- per jaar beschikbaar. Het subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kale zaalhuur, met een maximum tot € 1.500,--.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 22 van de  Algemene Subsidieverordening