Subsidieregeling zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon

Gemeente Zwolle heeft de subsidieregeling Zaalhuur voor de Zwolse amateurkunst. De subsidieregeling Zaalhuur is een tegemoetkoming in de kosten van de kale zaalhuur van de Zwolse Theaters en Hedon voor het presenteren van kunst- en cultuuruitingen zoals voorstellingen en tentoonstellingen. De regeling heeft als doel deze presentatieplekken bereikbaar te maken voor (semi-)amateurs.

Er zijn hieraan enkele voorwaarden gesteld, waaronder openbaarheid. Het subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kale zaalhuur, met een maximum tot € 1.500,-.

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 22 van de  Algemene Subsidieverordening