Binnenstad Zwolle

gebouw iconCultuurhistorie en vergunningen

Cultuurhistorie levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Zwolle. Gebouwen, landschappen, objecten en groen vormen samen onze materiele cultuurhistorie. Door de jaren heen veranderden landschappen, gebouwen en objecten van betekenis. Hoe Zwolle er hedendaags uitziet is het resultaat van de historische ontwikkeling. Het belang van cultuurhistorie en erfgoed is men de laatste jaren steeds meer gaan realiseren. Aan een plek wordt waarde gehecht. Mensen voelen zich eraan verbonden en ontlenen er gedeeltelijk hun identiteit aan.

Sinds 2012 is er de verplichting volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat gemeenten rekening houden met de cultuurhistorische waarden bij hun ruimtelijke ordening. In 2015 is de Bro gewijzigd en moesten gemeenten een analyse verrichten van de cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplangebied. Uit deze analyse kwamen conclusies en deze werden in bestemmingsplannen verankerd. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat geregeld hoe de bestemmingsplannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Hierin staat ook dat er rekening moet worden gehouden met cultuurhistorische waarden in de bestemmingsplannen.

Wanneer een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd dan kan het zijn dat u rekening moet houden met de cultuurhistorie van een pand of van een gebied. De aangewezen gronden met cultuurhistorische waarden moeten behouden worden voor de toekomst. Zodoende mag er geen afbreuk worden gedaan van de aanwezige cultuurhistorische waarden zoals deze zijn beschreven.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, hierdoor komen er nieuwe regelingen omtrent cultuurhistorie. De eerder genoemde Bro en Wro met regels over de instandhoudingsplicht gaan ook op in de Omgevingswet.

De al bestaande Erfgoedwet blijft gelden naast de Omgevingswet, deze verdwijnt dus niet. In de Erfgoedwet staan de regels over roerend cultureel erfgoed en hoe rijksmonumenten worden aangewezen. 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle