Dakloos en mogelijkheden

Stap 1. Wanneer ben je dak- of thuisloos?

Dakloos

Bij een dakloze gaat het om een iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij of zij heeft geen adres om te wonen of te logeren en staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor de daklozen wordt een gemeentelijk adres beschikbaar gesteld. Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang (RIBW / De Herberg). Voor deze groep is de opvang geregeld in de vorm van bed-bad-brood en begeleiding.

Lees meer

Stap 2. Kan je opvang krijgen in Zwolle?

Is voor u opvang in Zwolle mogelijk?

Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden en komt u uit één van de onderstaande woonplaatsen of uit de directe omgeving daarvan? Dan valt u binnen de regio waarvoor de gemeente Zwolle verantwoordelijk is. Dit geldt ook als u directe familiebanden (ouders, broers of zussen) heeft in Zwolle.

Lees meer

Stap 3. Melding bij de Centrale Toegang van de GGD

De Centrale Toegang is onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Zorg

te bereiken op tel. nr. 038-4281550

De Centrale Toegang (CT) speelt een belangrijke rol bij toetsen of iemand aanspraak kan maken op de maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang. De Centrale Toegang (CT) speelt hierin een belangrijke rol. De Centrale Toegang is ondergebracht bij GGD IJsselland.

Lees meer