Stap 2. Kan je opvang krijgen in Zwolle?

Is voor u opvang in Zwolle mogelijk?

Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden en komt u uit één van de onderstaande woonplaatsen of uit de directe omgeving daarvan? Dan valt u binnen de regio waarvoor de gemeente Zwolle verantwoordelijk is. Dit geldt ook als u directe familiebanden (ouders, broers of zussen) heeft in Zwolle.

  • Zwolle
  • Kampen
  • Dalfsen
  • Ommen
  • Hardenberg
  • Zwartewaterland
  • Staphorst
  • Steenwijkerland

Voor nachtopvang kunt u zich melden bij de Herberg (inschrijven voor een slaapplaats en gesprek met een hulpverlener). Adres: Nijverheidstraat 1A.

Opvangadressen

Nadat u bent opgevangen zal de Centrale Toegang van de GGD contact met u opnemen voor een vraaggesprek. In dit gesprek kunt u aangeven welke hulp u nodig heeft.

De Centrale Toegang toetst of u uit de regio Zwolle komt of als dat niet het geval is, u met deze regio binding heeft (ouders / broer of zus woont in Zwolle) of in hoeverre de kans op uistroom naar zelfstandig wonen in de regio Zwolle aanwezig is. Is dat niet aan de orde, dan kunnen wij u in de gemeente Zwolle helaas niet helpen. U zult dan mogelijk terug moeten naar uw vorige woonplaats, waarbij wij dan wel zorgen voor warme overdracht. Kunt u aan deze voorwaarde wel voldoen, dan zorgen wij voor een postadres, bijstandsuitkering en een goede, zinvolle dagbesteding. Samen met u en de betrokken instanties zullen wij er alles aan doen uw leefsituatie te verbeteren.

Het team dak- en thuislozen is alleen het aanspreekpunt voor de dak- en thuislozen met een Participatiewet-uitkering (bijstand). Heeft u een uitkering van het UWV, dan zal de instelling waar u bent opgevangen u helpen met een postadres. Vraag hulp van uw (woon-)begeleider.