Stap 2. Kan je opvang krijgen in Zwolle?

Is voor u opvang in Zwolle mogelijk?

Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden en komt u uit één van de onderstaande woonplaatsen of uit de directe omgeving daarvan? Dan valt u binnen de regio waarvoor de gemeente Zwolle verantwoordelijk is. Dit geldt ook als u directe familiebanden (ouders, broers of zussen) heeft in Zwolle.

  • Zwolle
  • Kampen
  • Dalfsen
  • Ommen
  • Hardenberg
  • Zwartewaterland
  • Staphorst
  • Steenwijkerland

Voor nachtopvang kunt u zich melden bij de Herberg (inschrijven voor een slaapplaats en gesprek met een hulpverlener).

Opvangadressen

Nadat u bent opgevangen zal de Centrale Toegang van de GGD contact met u opnemen voor een vraaggesprek. In dit gesprek kunt u aangeven welke hulp u nodig heeft.

De Centrale Toegang toetst of u uit de regio Zwolle komt of als dat niet het geval is, u met deze regio binding heeft (ouders / broer of zus woont in Zwolle). Anders kunnen wij u in de gemeente Zwolle helaas niet helpen. U zult dan mogelijk terug moeten naar uw vorige woonplaats. Kunt u aan deze voorwaarde wel voldoen, dan zorgen wij voor een postadres, bijstandsuitkering en een goede, zinvolle dagbesteding. Samen met u en de betrokken instanties zullen wij er alles aan doen uw leefsituatie te verbeteren.

Het team dak- en thuislozen is alleen het aanspreekpunt voor de dak- en thuislozen met een Wwb uitkering (bijstand). Heeft u een uitkering van het UWV, dan zal de instelling waar u bent opgevangen u helpen met een postadres. Vraag hulp van uw (woon-)begeleider.