Stap 1. Wanneer ben je dak- of thuisloos?

Dakloos

Bij een dakloze gaat het om een iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij of zij heeft geen adres om te wonen of te logeren en staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor de daklozen wordt een gemeentelijk adres beschikbaar gesteld. Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang (RIBW / De Herberg). Voor deze groep is de opvang geregeld in de vorm van bed-bad-brood en begeleiding.

Thuisloos

Een thuisloze is iemand die steeds wisselt van onderdak of woonplaats (bankhoppen). Vaak staat een thuisloze in het bevolkingsregister ingeschreven op het adres van een familielid of een kennis waar het meest wordt overnacht en waar de eigendommen (vaak alleen kleding) staan.

Aanverwante doelgroepen

Onder de doelgroep dak- en thuislozen worden ook diegenen gerekend die in een instelling verblijven voor langdurig verslaafden (hostel Tactus), crisisopvang (Leger des Heils), ambulant begeleid wonen (Leger des Heils, het RIBW, Limor, Timon en Creating Balance).