De uiterwaarden: de achtertuin van Holtenbroek

Hoe maken we het uiterwaardengebied aantrekkelijker voor wijkbewoners? Welke wensen en ideeën hebben bewoners voor de achtertuin van Holtenbroek? En willen zij ook de handen uit de mouwen steken om die ideeën uit te voeren?

De groene strook bij wijkboerderij de Klooienberg langs het Zwarte Water heeft inmiddels een vuurplaats, kruiden- en bloemenweide, paaivijver en hondenspeelweide. En dat is nog maar het begin.

Gerbrand Meijer, coördinator wijkboerderij Klooienberg begeleidt de vrijwilligers die zich actief inzetten voor de inrichting van het gebied: “Ik ben erg enthousiast over de inzet van bewoners. Zij hebben hele goede ideeën en willen zich ook inzetten, maar het kost ook veel tijd, want niet alles kan in een natuurgebied.”

Gerbrand bedoelt dat er vogels broeden en planten en struiken groeien die beschermd moeten worden. “Maar er is ook altijd een oplossing. We kijken of het mogelijk is om het huidige vlonderpad om te bouwen naar een struinpad waardoor je geen natte voeten krijgt wanneer het water wat hoger staat.”

Monique Wiegers wijkbeheerder van de gemeente Zwolle vult aan: “De schaapskudde graast in dit gebied en deze levende grasmaaiers willen we houden. Zwemmen is hier niet veilig dus dat staan we niet toe, maar een steiger om kano’s in het water te laten en om te vissen die komt er.”

Veel partijen

Het gebied heeft meerdere eigenaren. De grond is van de gemeente, wordt beheerd en onderhouden door Travers Welzijn, de dijken zijn van het waterschap en de oevers langs het water zijn van Rijkswaterstaat.

Monique Wiegers: ”Daardoor moeten er veel gesprekken gevoerd worden, dat kost tijd, maar ook als iets niet kan, zoeken we naar een oplossing en die is er bijna altijd.” Monique en Gerbrand zijn trots, vooral op de vrijwilligers en op wat er nu al is bereikt.

Vuurplaats en hondenspeelweide

Iedereen is welkom in het gebied en mag gebruik maken van de voorzieningen. De vuurplaats is een ontmoetingsplek waar je een vuurtje mag stoken of op een mooie zomerdag picknicken.

Monique: “De hondenspeelweide is ingericht door bewoners. Ook het onderhoud zoals het maaien gebeurt door bewoners. Iedereen mag met zijn hond gebruik maken van deze speelplaats en het is natuurlijk fijn als de baasjes af en toe meehelpen met opruimen.”

Paaivijver

In de uiterwaarde zijn meerdere poelen waarin altijd water staat. Op aanraden van een ecoloog van de gemeente zijn de geul en de paddenpoel uitgediept zodat er bij elke waterstand een verbinding met het Zwarte Water is. Hierdoor is het geen paddenpoel meer, maar een paaivijver voor vis geworden. Het water rond het brugwachtershuis blijft een paddenpoel.

Gerbrand: “Hoewel de flora en fauna in en rond de paaivijver nog tijd nodig heeft, blijkt het nu al een klein succes te zijn. Tijdens burendag is er door kinderen met schepnetjes gezocht naar waterdiertjes. We hebben onder andere rivierkreeftjes, kleine modderkruipers en tiendoornige stekelbaarzen aangetroffen.”

Wat nog meer?

Gerbrand: “We zijn nog niet klaar. Een paar bewoners heeft een idee voor het plaatsen van een oeverzwaluwwand voorgelegd. Dat werken we nu uit. De kinderen van het kinderdagverblijf Doomijn spelen in het uiterwaardengebied. De begeleiders denken mee en ontwerpen natuurlijke speelattributen voor deze kleine gebruikers en daar kunnen ook kinderen uit de wijk mee spelen.”

Monique: ”Er zijn zo veel mooie en makkelijk te realiseren ideeën zoals de pluktuin en een bloemenlint. En de bijenkasten zijn blijvend, maar er is ook ruimte voor tijdelijke activiteiten zoals een huttendorp gemaakt door kinderen of een wijkfeest.”

Welkom

Gerbrand: “Holtenbroek is een wijk aan het water. Ik zou het ontzettend gaaf vinden als de verbinding uiterwaard - wijk tot stand komt en de wijkbewoners het Zwarte Water gaan ontdekken.” De inrichting is nog niet af, maar Gerbrand en Monique zijn pas tevreden als alle wijkbewoners de uiterwaarden gaan gebruiken als hun achtertuin: een doe-, leer-, speel-, ontmoet- en rustplek voor jong en oud. “Maar iedereen is nu al welkom.”

-23 april 2018-