Erfgoedkaart briefactie

Denk mee over ons erfgoed van morgen

15 mei 2024
Homepage

Denk mee over ons erfgoed van morgen

De gemeente vraagt inwoners om mee te denken over wat Zwols cultureel erfgoed is. Zwollenaren worden - onder meer via een speciale briefkaart - uitgenodigd om aan te geven wat zij belangrijk vinden om rekening mee te houden in het nieuwe erfgoedbeleid. Zwolle wil een nieuw ‘Zwols Programma Erfgoed’ ontwikkelen om een actueel beleidskader te realiseren voor haar culturele erfgoed. Het is gericht op de betekenis van ons culturele erfgoed voor de samenleving van nu en van de toekomst.

Oud beleid – Nieuw programma

Het huidige monumentenbeleid is door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde regelgeving toe aan vernieuwing. Het nu nog geldende beleid komt uit 2000 en is sterk verouderd. Sinds 2000 is het werkveld van cultureel erfgoed aanzienlijk uitgebreid. Zo moet er sinds 2012 rekening gehouden worden met de cultuurhistorie van een gebied bij het herinrichten van de ruimte. Door de ondertekening van het verdrag van Faro in 2024 ligt er meer nadruk op de mens en de samenleving en hun relatie met cultureel erfgoed.

De identiteit van Zwolle

Zwolle is een echte erfgoedstad met unieke gebouwen, archeologische rijkdommen en bijzondere cultuurlandschap. Ons culturele erfgoed maakt Zwolle aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers en vormt onze identiteit. De maatschappelijke betekenis van cultureel erfgoed groeit. Zwols Programma Erfgoed wordt mede daarom ontwikkeld met participatie. Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij de plannen. 

Samen

Voor het Zwols Programma Erfgoed vragen we alle Zwollenaren om hun wens voor erfgoed. Het doel is om antwoorden te krijgen die nieuwe inzichten geven over wat voor de inwoners van Zwolle van belang is. Hier wordt onder andere een briefkaartactie voor ingezet. De kaarten worden verspreid via de Swollenaer en zijn verkrijgbaar bij verschillende locaties zoals de toeristische informatiepunten. De antwoorden worden aan het einde van 2024 gecategoriseerd en verwerkt in het Zwols Programma Erfgoed. Dit programma met daarin de Zwolse visie op cultureel erfgoed zal begin 2025 ter inzage liggen.

Voor wie liever digitaal wil reageren is de enquête ook onlineexterne-link-icoon in te vullen.