Dierenteam Zwolle

Dierenteam Zwolle is een, in Nederland unieke samenwerking tussen dierenwelzijnsorganisaties, die met elkaar samenwerken, elkaar aanvullen en versterken voor het dierenwelzijn in de gemeente Zwolle. Omdat er vaak een samenhang is tussen dierenwelzijn en mensenwelzijn, werkt het team samen met sociaal-maatschappelijke organisaties.

Verbetering

De basis voor het Dierenteam is gelegd tijdens het Rondetafeloverleg Dierenwelzijn in 2016 met gemeenteraadsleden, de verantwoordelijk wethouder en dierenwelzijnsorganisaties. Die organisaties hebben vervolgens gewerkt aan een verbetering van de onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking. Elke organisatie brengt haar deskundigheid in en levert zo een bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn in Zwolle.

De organisaties die de basis hebben gelegd voor het latere Dierenteam Zwolle, zijn: Dierenambulance Zwolle, Zwols Dierenasiel, Zwolse Dierenvoedselbank, Vogelbescherming Avifauna, Stichting Flappus, Stichting Blijf-van-mijn-Dier en Dierenbescherming. Daarnaast nemen vanaf het begin ook de Dierenpolitie en de gemeente Zwolle deel aan dit overleg.

Dierenwelzijnsmarkt

Het Dierenteam Zwolle heeft in 2017 (op Werelddierendag) en 2018 en 2019 (eerste Blauwvingerdag) een dierenwelzijnsmarkt gehouden. Tijdens het rondetafelgesprek in september 2018 heeft het team vier speerpunten vastgesteld.

  • Opvang van dieren in Zwolle
  • Preventie, informatie, educatie en communicatie dierenwelzijn
  • Dierenwelzijn en mensenwelzijn
  • Hondenbeleid en handhaving.

Om het werk en het werkgebied van de Zwolse dierenorganisaties in kaart te brengen, heeft het Dierenteam Zwolle samen met de gemeente Zwolle deze webpagina’s ingericht.

Heeft u vragen over het Dierenteam Zwolle, dan kunt u contact opnemen met het Zwols Dierenasiel