Dierenwelzijnsbeleid

De Zwolse gemeenteraad heeft 10 jaar geleden een gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Belangrijke onderdelen daarvan zijn dat de gemeente het Dierenasiel subsidieert voor de opvang van katten en honden en de Dierenambulance voor het vervoer van zieke en gewonde dieren. 

Daarnaast is er het hondenbeleid. Dierenboerderijen zoals wijkboerderijen en buurtweiden hebben in het beleid een belangrijke educatieve functie voor jonge en oudere kinderen gekregen.

Intussen heeft de tijd niet stilgestaan en is werk gemaakt van zorg voor huisdieren bij huiselijk geweldsituaties en is het Protocol gevaarlijke honden vastgesteld, om bijtincidenten tegen te gaan. En er is het Dierenteam Zwolle gevormd.

Bevorderen dierenwelzijn

Het belang van dierenwelzijn is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022: “We zijn er niet alleen voor de mensen in Zwolle, maar hebben ook oog voor het welzijn van alle dieren in onze stad en de omgeving.

De komende vier jaar vergroten wij onze inzet op dit gebied. We onderzoeken op welke manieren we initiatieven die het dierenwelzijn bevorderen, ook voor dieren die in het wild leven, kunnen stimuleren en ondersteunen.”.

Actueler beleid

De gemeente gaat in het najaar van 2019 samen met belangenverenigingen het dierenwelzijnsbeleid actualiseren. Het gaat dan vooral om het welzijn van huisdieren. Speerpunten die onderdeel van het nieuwe beleid kunnen zijn:

  • de verdere invulling van de wettelijke opvang taak van dieren in nood;
  • meer preventie door informatie en educatie;
  • de relatie tussen mensenzorg en dierenwelzijn (denk ook aan ouderen en minima) en
  • meer voorlichting over het hondenbeleid.