Documenten Marktconsultatie Goede dagen en Perspectief 2021

De gemeente Zwolle is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe contractering Goede dagen en Perspectief 2021 en verder.  De gemeente betrekt zorgaanbieders bij de voorbereidingen. Op meerdere momenten hebben we zorgaanbieders gevraagd mee te denken.

Eerste consultatie

Van 2  tot en met 16 maart 2020 was de eerste marktconsultatie. Twee bijeenkomsten, waar de gemeente met aanbieders in gesprek is gegaan en de mogelijkheid voor aanbieders om schriftelijk te reageren. De documenten, presentaties en verslagen van de bijeenkomsten vindt u hieronder:

Marktonsultatiedocument Goede dagen & Perspectief 2021

Visie Goede dagen & Perspectief

Presentatie marktconsultatie Ouderen d.d. 13-03-2020

Presentatie marktconsultatie Arbeidsmatig d.d. 13-03-2020

Verslag marktdialoog Goede dagen & Perspectief - Ouderen

Verslag marktdialoog Goede dagen & Perspectief - Arbeidsmatig

Aanvullende info samenwerkingsverbanden daginvulling ouderen.pdf

Vervolg op eerste dialoog; 2e ronde

Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente Zwolle een alternatief voorstel uitgewerkt voor de arbeidsmatige aanbesteding. In een 2e marktconsultatie (23-4-2020 tot 9-5-2020) heeft de gemeente aanbieders gevraagd om hierop te reageren. Hieronder het alternatieve voorstel en het verslag.

Goede dagen & Perspectief - Arbeidsmatige dagbesteding

Verslag 2e marktdialoog Gd en P-arbeidsmatig.pdf

Consultatie  september/oktober 2020

De stukken voor de lopende consultatie vindt u  hier.