Adviseur Ruimtelijke Intitiatieven

Heeft u zelf plannen voor een ruimtelijke ontwikkeling in Zwolle? Dan kan de adviseur ruimtelijke initiatieven (ARI) u wellicht van dienst zijn.

Tot voor kort vonden initiatiefnemers van ruimtelijke projecten niet altijd even eenvoudig hun weg bij de gemeente. Om van plan naar uitvoering te komen, komt het nodige kijken.

  •     U vraagt zich wellicht af of uw idee kans van slagen heeft.
  •     Of het past binnen de bestaande beleidskaders.
  •     En welke route u moet bewandelen om uw initiatief te realiseren.

Wilt u weten wat de adviseur ruimtelijke initiatieven voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via ruimtelijkeinitiatieven@zwolle.nl