Drie leden externe Adviescommissie Bomen

Periode Tijdelijk voor twee jaar, met zicht op verlenging
Werk- en denkniveau HBO / WO
Afdeling Civiel en Groen
Vacaturehouder Oebele Jansma
Sluitingsdatum 30 september 2022

De ontwikkelingen in Zwolle

Zwolle groeit en we bouwen zo’n 1000 huizen per jaar. Ondanks deze verstedelijking hebben wij veel aandacht voor buitengeluk. Bomen spelen daarbij een grote rol. Ze geven schaduwrijke plekjes en zijn belangrijk voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress. Bomen hebben dus een groot maatschappelijk belang.

Dat strookt niet altijd met de overlast die bewoners ervaren. Het kappen of behouden van een boom, is  vaak een heikel onderwerp, waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. Bij complexe casussen wordt de adviescommissie Bomen ingeschakeld.

De adviescommissie Bomen geeft raad

De boomverordening zorgt voor een consistente beoordeling via een bepaalde systematiek. Maar soms zijn er situaties, waarbij er net zoveel argumenten bestaan voor het behoud als voor het kappen van een boom. Dan wil het college de externe adviescommissie Bomen kunnen raadplegen.

Expertise

De adviescommissie Bomen bestaat uit drie leden met elk een eigen expertise. De deskundige op het gebied van bomen geeft advies en weegt belangen af. Bomen zijn onder meer mooi om te zien, geven stabiliteit aan de bodem, bieden uitkomst voor hittestress en voedsel aan vogels. Maar naast alle voordelen,  kunnen (ongezonde) bomen ook risico’s vormen voor de veiligheid van mens en dier.

Juridische aspecten van de aanvraag en beoordeling van de Omgevingsvergunning worden bekeken door de expert op juridisch gebied. En de mediator adviseert over de redelijkheid en billijkheid van de verschillende belangen. Uiteraard kan hij of zij ook bepalen om mediation in te zetten.

Werkwijze

Aanvragen voor advies komen binnen via Jeannette Breen, het interim-afdelingshoofd Wijk- en Beheermanagement. Reken op ongeveer zes aanvragen per jaar. Met een aanvraag ben je zo’n vier uur bezig.

Als commissie bepalen jullie samen wat de beste werkwijze is. Soms kan de aanvraag schriftelijk worden behandeld. Maar meestal besluiten jullie om ter plaatse te kijken en te praten met belanghebbenden, zodat jullie een goed beeld van de situatie krijgen.

Jullie worden ondersteund door een ambtelijk secretaris die zorgt dat alle documenten, nodig voor behandeling van de vergunningaanvraag, voorhanden zijn. Binnen maximaal acht weken, brengen jullie advies uit aan Jeannette. Dit advies is niet bindend. Als het college hiervan wil afwijken, heeft het wel een (verzwaarde) motiveringsplicht.

Dit ben jij

Je hebt een HBO of Academisch werk- en denkniveau en een achtergrond als boomdeskundige, expert juridische zaken of mediator. Het is een pluspunt als je ervaring hebt bij de overheid en/of al lid bent van vergelijkbare commissies.

Maar het allerbelangrijkste is dat je graag je expertise inzet voor complexe cases. Je bent goed in het ontwarren van knopen en het wegen van belangen. Je grondig onderbouwde adviezen zijn goed leesbaar.

Uiteraard willen we belangenverstrengeling voorkomen en onafhankelijkheid borgen. Je bent op geen enkele wijze verbonden met gemeente Zwolle en woont ook niet in de stad.

Vergoeding

Je ontvangt een vergoeding per adviesaanvraag conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. In 2022 bedraagt dat circa € 140,- per aanvraag. Reiskosten kun je als woon-werkverkeer declareren.

Meer weten?

Bel, app of mail met Oebele Jansma, afdelingshoofd Civiel en Groen, 06 – 53 69 85 95, o.jansma@zwolle.nl of Wouter de Jong, Beheermanager Groen, 06 – 50 07 05 60, w.de.jong@zwolle.nl. Je kunt bij hen ook een reglement opvragen met een nadere toelichting over de werkzaamheden, samenstelling en werkwijze van de commissie.

Reageren

Reageren kan tot en met de sluitingsdatum van 30 september a.s., alleen door middel van onderstaande sollicitatieknop.

solliciteer direct