Duurzaam Zwolle

Zwolle kan in de toekomst steeds meer zelf in zijn eigen behoeften voorzien, dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders in de Agenda duurzaamheid. In de agenda worden acties en de rol van de gemeente daarin benoemd om dit te bewerkstelligen.

Normaal

Het college wil duurzaamheid een stap verder brengen door initiatieven van bewoners, bedrijven, verenigingen en instellingen helpen tot bloei te laten komen. Het uiteindelijke doel van de agenda is dat duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is.

Voor iedereen

Het moet voor iedereen in Zwolle mogelijk  zijn om gebruik te maken van een lokaal aanbod van duurzame producten, diensten of activiteiten.

Hierdoor ontstaat er een veerkrachtige economie, een sterke sociale leefomgeving en een gezonde leefstijl. Duurzaamheid is wat het college betreft dus meer dan groene energie, het beslaat de stad  ook vanuit  sociaal en economisch oogpunt.

Samenwerken

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om resultaten te boeken. Collectieve netwerken of structuren zijn nodig om een aanbod te creëren of om de vraag te bundelen zodat er voldoende wil en draagvlak is om de verandering gestalte te geven.

Het gemeentebestuur nodigt met de agenda iedereen uit om aan een toekomstbestendige stad een bijdrage te leveren en kiest afhankelijk van het initiatief haar rol.

Lees de volledige agenda duurzaamheid

Agenda duurzaamheid.pdf