Emmawijk wordt fietsstraat

In 2017 maakt de gemeente van de Emmawijk een fietsstraat. De uitvoering vindt plaats aansluitend aan (na) de werkzaamheden aan de Willemskade .

Fietsroute

De Emmawijk is een belangrijke fietsroute richting de binnenstad. Door (toekomstige) aanpassingen aan wegen en fietspaden in de omgeving wordt de route, die een beperkte functie heeft voor autoverkeer, belangrijker voor fietsers.

We willen daarom de fietsers een comfortabele en aantrekkelijke route bieden en de verkeersveiligheid verbeteren. De aanpassingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het deel van de Emmawijk dat ligt tussen de Burgemeester van Roijensingel en de Parkweg (langs het park) en tussen de Parkweg en de Westerlaan.

Er worden ook enkele aanpassingen voorgesteld voor het wegvak langs het parkeerdek.

Wat er verandert

  • De Emmawijk krijgt rood asfalt, gecombineerd met één of twee zwarte klinkerstroken aan de zijkant.
  • Omdat het wegvak tussen de singel en de Parkweg op bepaalde delen erg smal is wordt de rode asfaltstrook hier 3 meter breed, dat wijkt af van andere fietsstraten.
  • De klinkerstrook kan door auto’s gebruikt worden om uit te wijken maar is vooral bedoeld om duidelijk aan te geven dat de fietser op de rijbaan rijdt.
  • Het trottoir en de parkeervakken komen op gelijke hoogte.

Parkeervakken

Er is ook gekeken naar de indeling van en het aantal parkeervakken. Het aantal parkeervakken voor vergunninghouders tussen de singel en de Parkweg blijft gelijk.

De 4 à 5 betaalde parkeervakken tegenover het parkeerdek (aan de zijde van huizen) worden parkeerplekken voor vergunninghouders. Dat vermindert de parkeerdruk in de buurt.

De huidige geslotenverklaring voor motorvoertuigen (‘uitgezonderd bewoners en bezorgend verkeer’) op de Emmawijk blijft gehandhaafd. Alleen gemotoriseerd verkeer naar het parkeerterrein achter Emmawijk 11 mag inrijden vanaf de Parkweg.

In de zomer van 2016 is op de kruising Emmawijk-Parkweg een plateau aangelegd. Met de aanleg van de fietsstaat wordt op de kruising de voorrang geregeld: verkeer op de fietsroute krijgt voorrang op het overige verkeer.

Communicatie

Een groep van met name bewoners heeft met ons meegedacht en meegepraat over de plannen voor de herinrichting van de Emmawijk tot fietsstraat. Ook is het voorlopig ontwerp met de Fietsersbond e.a. besproken.

Op 1 november 2016 heeft de gemeente het voorlopig ontwerp aan omwonenden gepresenteerd en er kon tot 25 november gereageerd worden. Naar aanleiding van de reacties is opnieuw naar het aantal parkeervakken langs het park gekeken en dat aantal blijft nu gelijk  De aanpassingen zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

fietsstraat-emmawijk-definitief-ontwerp-170223.pdf

Contact

Voor vragen of een reactie op het ontwerp kunt u contact opnemen met Joke Vulkers, tel. 038-498 4053 of j.vulkers@zwolle.nl