energie-toeslag iconEnergietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan is er extra geld om de energiekosten te betalen: de energietoeslag. Deze toeslag is voor 2023 € 800.

Voorwaarden

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • in de gemeente Zwolle woont
 • energiekosten hebt
 • een inkomen hebt dan niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm

In dit overzicht vindt u de meest voorkomende inkomensgrenzen die gelden. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. De bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

21 jaar tot AOW-leeftijd 130 % van bijstandsnorm
Alleenstaand € 1.502,53
Alleenstaande ouder € 1.502,53
Echtpaar of samenwonend € 2.146,45

 

AOW-leeftijd of ouder 130 % van bijstandsnorm
Alleenstaand € 1.676,71
Alleenstaande ouder € 1.676,71
Echtpaar of samenwonend € 2.276,85

 

Is uw inkomen hoger, maar is er een schulddienstverleningstraject van de gemeente Zwolle? Of heeft u over 2023 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan kan er ook recht op de energietoeslag zijn.

Is het inkomen net te hoog? Neem dan contact op met de gemeente of Op Orde. Samen kijken we dan wat mogelijk is.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar
 • dak- of thuisloos bent
 • student bent
 • in een inrichting woont en zelf geen energiekosten heeft
 • de energietoeslag als zelfstandige aanvraagt voor uw gestegen bedrijfslasten

Automatisch ontvangen

Een deel van de inwoners van Zwolle hebben de energietoeslag 2023 al automatisch gekregen. Dit zijn inwoners van wie we het inkomen weten. En die aan alle voorwaarden voor de toeslag voldoen.

Hebt u over 2022 wel energietoeslag ontvangen, maar  de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen? Dan heeft u hier bericht over gekregen in 'Mijn Loket' of per brief.
We hebben niet automatisch kunnen vaststellen dat u ook recht heeft op de energietoeslag 2023. De reden hiervoor kan zijn dat:

 • U een hoger inkomen heeft gekregen
 • U niet meer hoort tot één van de groepen die energietoeslag kunnen ontvangen
 • We uw woonsituatie niet goed kunnen vaststellen

Aanvragen

Hebt u de energietoeslag 2023 niet automatisch ontvangen? Maar denkt u dat u wel recht heeft op de toeslag? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Dat kan van 1 december 2023 tot en met 30 juni 2024.

Bewijsstukken toevoegen

Vraagt u de vergoeding online aan? Dan is het handig om uw bewijsstukken alvast op te zoeken. 

 • Heeft u digitale bewijsstukken? Zet die in een map op uw computer, telefoon of tablet. 
 • Heeft u papieren bewijsstukken? Maak er dan digitale foto’s van. Zorg ervoor dat ze duidelijk leesbaar zijn. Zet die in een map op uw computer, telefoon of tablet. 

Identiteitsbewijs
Voor uw aanvraag hebben we van u (en uw mogelijke partner) nodig: 

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) 

Bewijsstuk energiekosten
Wonen er naast u (en uw mogelijke partner) meerdere bewoners op uw adres of verblijft u in een instelling? Dan hebben wij deze digitale bewijsstukken nodig:

 • Een kopie van de laatste rekening van uw energiekosten of
 • Een kopie van het huurcontract waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt of 
 • Een kopie van een bankafschrift waarop uw IBAN, de tenaamstelling en de laatste termijnbetaling van uw energiekosten staat of 
 • Een bewijs van de betaalde bijdrage in de gezamenlijk energielasten bij in-/medebewoning

Inkomsten en bankrekening
Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben wij deze digitale bewijsstukken nodig:

 • Een bewijs van uw inkomsten (en mogelijke partner) als u inkomsten heeft: 
  • Uit alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen) 
  • Uit kamerverhuur/onderhuur 
  • Als ondernemer (wij hebben dan uw belastingaangifte van 2022 nodig) 
  • Uit voorlopige teruggave belastingdienst 
 • Een kopie van uw bankpas

Heeft u in 2023 kwijtschelding gekregen voor de gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u geen bewijsstukken van uw energiekosten en uw inkomsten toe te voegen.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Hoe verder

Heeft u uw aanvraag online gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. En het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Heeft u uw aanvraag op papier gedaan? Dan krijgt u van ons een brief. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. U krijgt daarna een brief over het besluit.

Meer informatie nodig

Wij bekijken de informatie die u meestuurt met uw aanvraag. En wij gebruiken:  

 • Gegevens die al bij ons bekend zijn.
 • Gegevens uit (gemeentelijke) bestanden die wij mogen inzien.

Soms hebben we extra informatie nodig. Dan krijgt u hierover een bericht in MijnLoket. Vraagt u de vergoeding op papier aan? Dan ontvangt u van ons een brief.

Uw aanvraag volgen

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt in ieder geval binnen 8 weken bericht. Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag.

Niet digitaal?

Lukt het u niet om online een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen?

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.
 

Veelgestelde vragen

De hoogte van de energietoeslag 2023 is € 800. 

Gemeenten mogen zelf het de hoogte van de energietoeslag bepalen. Daarom verschilt het bedrag per gemeente.

Gemeenten konden € 500 van de energietoeslag 2023 over 2022 uitbetalen. In Zwolle hebben we dat gedaan in het voorjaar van 2023. Met deze uitbetaling van € 500 over 2022 konden we huishoudens direct helpen bij het betalen van hun energierekening. Ook konden huishoudens dit bedrag gebruiken voor de eindafrekening. In Zwolle was de energietoeslag over 2022 daardoor in totaal € 1.800. Daarom is de energietoeslag 2023 € 800. 

In andere gemeenten kan het zijn dat er nog € 1.300 betaald wordt. Dit komt omdat zij de € 500 dit jaar nog mogen betalen aan inwoners.

De hoogte van uw energietoeslag 2023 is € 800. 

De hoogte van uw energietoeslag 2023 is € 800. 

U kunt de energietoeslag aanvragen vanaf 1 december 2023. 

U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 30 juni 2024. 

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag van ons een brief. Daarin staat of u de energietoeslag niet of wel krijgt. 

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt. 

Nee, uw vermogen telt niet mee. Alleen uw inkomen telt mee. 

Hebt u nog geen hogere energierekening? Houd dan de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt u straks uw energierekening betalen en voorkomt u betalingsproblemen. 

Wilt u de energietoeslag niet? Dan kunt u deze aan ons terugbetalen. In de brief die u heeft ontvangen, staat hoe u dit kunt doen.  

Studenten hebben dit jaar geen recht op de energietoeslag. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. 

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van DUO.  

Nee, het aanvragen van energietoeslag over het jaar 2022 kan niet meer. 

Heeft u hoge energiekosten en kunt u deze niet betalen? Neem dan contact op met ons. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Soms kunnen we u helpen met bijzondere bijstand.

Nu nog geen hogere energierekening?

Hebt u nog geen hogere energierekening? Maar ontvangt u wel de energietoeslag? Houd dan de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt u straks uw energierekening betalen en voorkomt u betalingsproblemen.

Hulp bij hoge energiekosten

Hulp

Is het voor u lastig om de energiekosten te betalen? Neem dan contact op met ons. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Bijzondere bijstand

Door de stijging van de energieprijzen kan uw energierekening flink hoger zijn. Soms kunnen we u helpen met bijzondere bijstand.

Tips en gratis advies

Energie besparen kan al met kleine en goedkope maatregelen. Op internet staat veel informatie. Bijvoorbeeld bij:

 • Warm Thuis Zwolle: Gratis hulp bij energie besparen als u dat zelf niet kunt betalen.
 • MilieuCentraal
 • Duurzaam Bouwloket: Hier kunt u telefonisch goed advies krijgen van energieadviseurs.
 • Op de wijkenkaart van het Duurzaam Bouwloket staat of er in uw wijk een bewonersinitiatief is. Daar kunt u advies en hulp krijgen. Energiecoaches uit uw eigen wijk geven gratis advies bij u thuis over hoe u uw woning het beste kunt verduurzamen.
 • Zetookdeknopom.nl

Contact

Contact

Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle