Nieuwe Erasmuslaan Berkum bijna klaar

De herinrichting van de Erasmuslaan tussen Prunuspark en Kerkweg is bijna klaar. Zodra de weersomstandigheden het toelaten worden de groenvakken beplant en een gekleurde coating aangebracht op enkele kruisingen.

Het asfalt van de Erasmuslaan was toe aan een onderhoudsbeurt. Dat was voor de gemeente een mooie gelegenheid om gelijk de verkeersveiligheid te verbeteren en extra planten aan te brengen. De nieuwe weginrichting past beter bij de maximum snelheid van 30km/u.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • De kruispunten met de Tobias Asserlaan, het Nobelpad en de Kerkweg is verhoogd (zie voorbeeldfoto Erasmuslaan-Kerkepad). De voorrang op deze kruispunten is gelijkwaardig (verkeer van rechts voorrang).
 • De parkeervakken zijn breder geworden en liggen iets hoger dan de weg. (zie voorbeeldfoto)
 • De rijbaan is een meter smaller gemaakt. Op de kruispunten is rekening gehouden met voldoende ruimte zodat grote voertuigen de draai kunnen maken.  
 • Er zijn parkeervakken bij de speeltuin gemaakt.
 • Bij de hoofdingang van de Berkumstede ligt nu het zebrapad op een drempel.
 • Er is op een aantal plaatsen in de groenvakken doorsteekjes van twee tegels breed gemaakt, die de bereikbaarheid van de parkeervakken vergemakkelijkt.
 • Op de twee aansluitingen van de Amberbomenlaan krijgt de verharding een andere kleur om automobilisten te attenderen op een zijstraat. Het markeert ook de oversteek voor kinderen naar de speeltuin. (nog niet gerealiseerd) 
 • Bij het kruispunt met de Tobias Asserlaan is ruimte gemaakt voor beplanting (nog niet uitgevoerd).

De stadsbus heeft nu een tijdelijke halte bij de Berkumstede. Bij het vaststellen van de definitieve busroute wordt een definitieve bushalte ingericht.

Wat ging hier aan vooraf?

 • November 2019 bewonersbijeenkomst voor ideeën en wensen.
 • Maart 2020 bewonersbijeenkomst voor reacties op ontwerp.
 • Mei 2020 realisatie van fase 1: verkeersmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde Kranenburgweg-Erasmuslaan-Bergkloosterweg.

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Erasmuslaan is in een inloopbijeenkomst voor bewoners gepresenteerd. Met de aandachtspunten van bewoners is het ontwerp aangepast tot het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp Erasmuslaan

Door Corona en verlegging van de route voor de stadsbus over de Erasmuslaan was de herinrichting van de Erasmuslaan (fase 2) uitgesteld tot oktober 2021.

Vragen?

Vragen over de herinrichting van de Erasmuslaan kunt u mailen naar wijkservicepuntoost@zwolle.nl.