Bethlehemse Kerk

Bethlehems Kerkplein 35

De Bethlehemse Kerk is een tweebeukige gotische hallenkerk, die geheel door gemetselde kruisribgewelven wordt overdekt. Oorspronkelijk was het de kapel van het omstreeks 1309, door Bernhardus van Vollenhove, gestichte klooster Betlehem. Het driezijdig gesloten koor in de noordbeuk is vermoedelijk uit deze tijdsperiode. Het twee beukige schip kwam in de 14de eeuw tot stand als vergroting van de oorspronkelijke kapel. De vierkante traptoren leidde ook naar een aansluitende maar verdwenen kloostervleugel. In de gevel aan de pleinzijde zijn drie natuurstenen reliëfs ingemetseld, waaronder een romaanse latei in rode zandsteen die later is voorzien van een afbeelding van een Nood Gods. In de blinde muur van het noordkoor in de steeg zijn vierkante gaten, zogenaamde korteling gaten zichtbaar. Die dienden om horizontale steigerbalken te plaatsen om de muur te onderhouden. Tijdens de restauratie van de kerk zijn muurschilderingen ontdekt die dateren tussen de 14de en de 16de eeuw.

In de kerk zijn een preekstoel uit 1641 van timmerman Berent Albertz en een herengestoelte uit 1773 beide uit de Broerenkerk geplaatst. Het orgel uit 1826 is door G.H. Quelhorst en C.F.A Naber gemaakt. Op dit moment is een sushi restaurant in het pand gevestigd.

Foto van Bethlehemsekerk