Binnengasthuis

Binnengasthuisstraat 14-53

Dit complex voor ouderenhuisvesting kwam in 1923 tot stand in opdracht van de stichting Het Nieuwe Binnengasthuis. Architect was de Zwollenaar Mannes Meijerink. (1873-1943) De nieuwbouw markeerde de verhuizing van het Binnengasthuis uit de Zwolse binnenstad. Dat was sinds eeuwen gevestigd aan het Gasthuisplein en de Oude Vismarkt. Daarvan is de grote luidbel voor de oproep om ‘ter disse’ te gaan bewaard gebleven. Deze werd boven de stichtingssteen van het nieuwe complex woningen in het centrale bouwdeel geplaatst. Het complex werd overigens gebouwd op een strook van de achtertuin van de  villa van mr. D. van Laer aan de Vechtstraat. D. van Laer  was oud-voorzitter van het gasthuisbestuur en legde op 11 september 1923 de stichtingssteen. In 2008 zijn de woninkjes door Stichting De Gasthuizen overgedragen aan woningcorporatie Openbaar Belang. Die renoveerde de ouderenhuizen en voerde veel energiebesparende maatregelen uit zodat ze de status passief huis kregen. Zo’n passief huis mag niet meer dan 25 kWh per m2 per jaar voor verwarming gebruiken. De voorgevels kregen hun oorspronkelijke uitstraling door nieuwe luiken en ramen met roedenvensters te plaatsen. Die karakteristieke ramen waren bij een eerdere renovatie verdwenen. Met deze renovatie was het aanzicht van de woningen, die een waardevol stedenbouwkundig ensemble vormen, ook aanmerkelijk verbeterd. Mede om die reden werd het complex in 2013 aangewezen als gemeentelijk monument.

Binnengasthuis