Boerderij Gooseveldweg

Gooseveldweg 21

De boerderij Gooseveldweg 21 kreeg zijn huidige omvang en gedaante door nieuwbouw in de 18de of het begin van de 19de eeuw, waarbij een deel van het woongedeelte van een voorganger in het nieuwe gebouw opgenomen werd. Het gebouw is gesitueerd aan het eind van een eigen toegangsweg, op het nog op agrarisch gebruik ingerichte erf staat verder een uit 1882 daterende schuur en een vierroedige kapberg.

Boerderij Gooseveldweg 2