Binnenstad Zwolle

Bouwhistorisch onderzoek

Met bouwhistorisch onderzoek proberen wij om de geschiedenis van gebouwen, bouwdelen en bouwonderdelen te achterhalen. Hoe ouder een pand hoe meer tijdslagen in een gebouw aanwezig zijn. Zo kan een historische gevel bijvoorbeeld metselwerk uit de zestiende eeuw, een gootlijst uit de achttiende eeuw en kozijnen uit de negentiende eeuw bevatten.  

Bouwhistorisch onderzoek vergroot daarnaast de kennis over de geschiedenis van onze historische stad. Tijdens de verbouwing van historische gebouwen of objecten is vaak bouwhistorisch onderzoek nodig. Dit onderzoek levert informatie op over de bouwhistorische waarden en de bouwgeschiedenis. Dit draagt weer bij aan de verduidelijking van de monumentale waarde.

Bouwhistorisch onderzoek begint vaak met het verzamelen van informatie over de geschiedenis van een gebouw. Historische afbeeldingen, kaarten, bouwtekeningen en schriftelijke bronnen kunnen duidelijkheid geven over het gebruik van het gebouw door de eeuwen heen. Vervolgens wordt het gebouw zelf onderzocht. De bouwstijl, de vorm, het materiaal en de afmeting geven informatie over de ouderdom van de verschillende bouwdelen.

Schepenzaal - houten balkdragers