Broerenklooster, ArtEZ

Aan de Stadsmuur 88

Dit pand met binnenhof maakte deel uit van het Dominicaner klooster dat in 1512 werd gewijd. In het gebouw bevonden  zich onder andere de kapittelzaal en het dormitorium. De pandhof is omgeven door een kloostergang. Ook de naastgelegen Broerenkerk en de losstaande Librije maakten deel uit van dit klooster. Na de reformatie heeft het klooster verschillende bestemmingen gehad waaronder katoenspinnerij, zeepfabriek en kazerne. Door de verschillende verbouwingen was het gebouw onherkenbaar veranderd. Omstreeks 1975 heeft er een grootscheepse renovatie plaatsgevonden waarbij delen van de oorspronkelijke bouwmassa zijn bewaard en gerestaureerd. Vooral de noordoosthoek van het gebouw en de kloostergang naast de kerk zijn nog restanten van het oorspronkelijke klooster. Inmiddels is het pand in gebruik bij het ArtEZ Conservatorium.

Foto van de Broerenklooster