Burgemeester van Roijensingel 13

Ortskommandantur 

Ook in Zwolle werd al snel na 10 mei 1940 een Ortskommandant benoemd. Dat was een hoge Duitse militair die verantwoordelijk was voor orde en regelmaat en voor de Duitse troepen die in zijn regio gelegerd of ingekwartierd waren. Tot de regio Zwolle hoorden ook de omringende gemeente. Het stadsbestuur moest doen wat de Ortskommandant ze opdroeg. Op zijn bevel stelde de Zwolse burgemeester bijvoorbeeld in september 1942 een bewakingsdienst in. Elke dag moesten 20 Zwollenaren met Duitse soldaten wachtlopen bij opslagplaatsen van geweren. Al op 2 september 1940 hadden alle Zwollenaren hun wapens moeten inleveren bij de Ortskommandant, die zich in diezelfde maand vestigde in het pand aan de Burgemeester van Roijensingel 13.