Celepoortje

Papenstraat

Dit poortje met een korfboog in een spitsboognis uit 1623 geeft toegang tot de binnenplaats van het voormalige Fraterhuis. In het Fraterhuis vestigden zich Broeders van het Gemene Leven. Zij behoorden niet tot een kloosterorde maar leefden wel gezamenlijk in het gebied tussen de Papenstraat en de Praubstraat. Het plein is toegankelijk via de toegangspoort aan de zijde van de Praubstraat. Het poortje wordt wel toegeschreven aan de bekende landmeter Thomas Berendsz uit Kampen. 

Links naast het oude poortje in de Papenstraat staat één van de oudste huisjes van Zwolle. Het Celehuisje ook wel Weeme van de Pape, werd al gebouwd omstreeks 1356. Van 1407 tot zijn overlijden in 1417 woonde Joan Cele,  rector van de beroemde Latijnse school aan het Grote Kerkplein hier. Cele was ook musicus in de  Sint Michaelskerk. Hij was een sleutelfiguur in de beweging van de Moderne Devotie en heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van ideeën tot hervorming van kerk, onderwijs en samenleving. Hij werd al op jonge leeftijd onderwezen in het Latijn op de school waar hij later zelf rector van zou worden. Deze school was in zijn leerlingentijd nog een parochieschool. Vervolgens ging hij mogelijk nog naar de Latijnse school te Deventer, waarna hij ging studeren in Praag en waarschijnlijk ook in Parijs, waar hij magister artium werd: een universitaire graad in diverse disciplines. 

Het pandje heeft een lessenaarsdak. Bovenin de gevel zit een raampje met een luik. Als je goed kijkt zie je dat daar boven ook een venstertje heeft gezeten. Samen vormden deze venstertjes een zogenaamd kloostervenster. Het onderste gedeelte van de gevel met de schuifvensters en de blokken zandsteen zijn van later datum.

Foto van het Celepoortje