Binnenstad Zwolle

Cultuurhistorie en vergunningen

Cultuurhistorie levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Zwolle. Gebouwen, landschappen, objecten en groen vormen samen onze materiele cultuurhistorie. Door de jaren heen veranderden landschappen, gebouwen en objecten van betekenis. Hoe Zwolle er hedendaags uitziet is het resultaat van de historische ontwikkeling. Het belang van cultuurhistorie en erfgoed is men de laatste jaren steeds meer gaan realiseren. Aan een plek wordt waarde gehecht. Mensen voelen zich eraan verbonden en ontlenen er gedeeltelijk hun identiteit aan.

Gemeenten moeten rekening houden met de cultuurhistorische waarden bij hun ruimtelijke ordening. Tot 1 januari 2024 werden cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen verankerd.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen. De gemeente heeft bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch een omgevingsplan met regels voor de fysieke leefomgeving. De regels voor cultuurhistorie zijn nu onderdeel van dat 'tijdelijke' omgevingsplan. Op 1 januari 2032 moet de gemeente een definitief nieuw omgevingsplan vastgesteld hebben.

Wanneer een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd dan kan het zijn dat u rekening moet houden met de cultuurhistorie van een pand of van een gebied. De aangewezen gronden met cultuurhistorische waarden moeten behouden worden voor de toekomst. Zodoende mag er geen afbreuk worden gedaan van de aanwezige cultuurhistorische waarden zoals deze zijn beschreven.