Binnenstad Zwolle

Cultuurhistorisch onderzoek

Bij cultuurhistorisch onderzoek wordt het culturele erfgoed in kaart gebracht en gewaardeerd. Het is van belang dat er op tijd rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden bij werkzaamheden of ontwikkelingen in een gebied waar deze waarden aanwezig zijn. Zo kan de cultuurhistorie van een gebied als inspiratie dienen.

Alle panden met een hoge of zeer hoge cultuurhistorische waarde zijn opgenomen in Zwolse bestemmingsplannen met een dubbelbestemming waarde cultuurhistorie. Deze plannen zijn te bezichtigen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Neem bij vragen contact op met afdeling Erfgoed via erfgoed@zwolle.nl.

De Grote Markt, Adrianus Serné, 1834