De Keizer

Melkmarkt 58

Vroeger lag dit pand aan het einde van de Grote Aa en het begin van het Zwarte Water. Daarom was het in de 16de en 17de eeuw een schippersherberg. Daarna was het tot in de 19de eeuw een kruidenierswinkel. Bij de restauratie in 1972 is de gevel van het achterhuis aan de Nieuwstraat ten behoeve het verkeer naar binnen verplaatst. De zijgevel is veel ouder dan de voorgevel en heeft veel bouwsporen zoals dichtgezette kloostervensters die nog herkenbaar zijn door de horizontale zandsteen dorpels. In de zijgevel zit een merkwaardige steen met een rond gat, versterkt met een stalen strip. Het werd vermoedelijk gebruikt voor het doorvoeren van een ketting die in tijden van nood over de straat kon worden gehangen om te voorkomen dat ruiters stormenderhand de stad in konden nemen.  

De Keizer