Emmanuelshuizen

Praubstraat 23-25

In haar testament bepaalde Anna van Haerst dat bij haar dood een gasthuis gesticht moest worden voor vrouwen uit de dienende stand. Dat zou naar haar man Emmanuel genoemd moeten worden. Toen zij in 1639 stierf kregen negen vrouwen huisvesting in dit pand. Dit aantal groeide tot  23 toen in 1882 het naastliggende perceel Praubstraat 21 werd aangekocht. Aan het eind van de vorige eeuw waren de panden niet langer geschikt voor moderne bejaardenzorg. De zandsteen poort is pas aan het eind van de 20ste eeuw aan het pand toegevoegd. Deze poort was afkomstig uit het gesloopte Hervormde Weeshuis aan de Bitterstraat. Op deze poort zijn twee wezen afgebeeld.  

Emmanuelshuizen